Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinning med første LBG-krokbil på norske veier

05.11.2018

Bilen som går på biogass reduserer CO2-utslippet med 80-100 prosent, sammenlignet med en krokbil som går på diesel.

Norsk Gjenvinning har kunden i førersetet, og setter stor pris på de som utfordrer og stiller krav. I dette tilfellet er det kunden Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) som har stilt strenge miljøkrav i sitt anbud. En del av løsningen var å bestille LBG-bilen til NGs bilpark i regionen.

- Det er flott at en offentlig aktør som Vesar tar i bruk anbudsmakten de har ved å premiere mer miljøvennlige løsninger. Dette er et veldig godt eksempel på at det fungerer i praksis, forteller innkjøpssjef, Henrik Kvalem.

Vesar sin strategi om at transporttjenestene skal gå på klimavennlig biogass, laget av matavfall, er også i tråd med avfall- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulær økonomi. Et veikart laget i samarbeid av Norsk Gjenvinning, Vesar og Avfall Norge.

- Veikartet anbefaler et mål for bransjen om at innsamling og transport av avfall er klimanøytralt innen 2030. Primært ved at det benyttes fornybart klimavennlig drivstoff som er biprodukt av materialgjenvinningsprosesser, forteller kommunikasjonssjef i Vesar, Kaia E. Ross Lind. Vi stiller strenge miljøkrav i våre anbud, blant annet til at biogass benyttes som drivstoff av våre leverandører. Dette er i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. I tillegg ser vi at det å utnytte sortert matavfall fra innbyggerne til klimavennlig biogass, viser at bidraget fra hver og en av oss er viktig på veien mot et sirkulært og fornybart samfunn.

Målet er derfor at bilen skal kunne fylles med biogass produsert av matavfallet til innbyggerne i regionen – en sirkulær løsning som blir godt synlig for innbyggerne. Flytende biogass (LBG) er det fornybare alternativet til flytende naturgass (LNG).

Volvo
Gassbilen er en Volvo FH 460 6x2 krokbil, med JOAB L20A krokpåbygg, og med den største gasstanken på 205 kg. Volvos 460 hk motor gir et dreiemoment på 2300 Nm. og dette tilsvarer dreiemomentet i dieselmotorene til Volvo. I tillegg er drivstofforbruket på nivå med dieselmotorene, men 15–25 % lavere enn for tradisjonelle gassmotorer.

Starten på noe godt

Å være blant de første som tar i bruk ny teknologi er ikke alltid enkelt. I dette tilfellet er utfordringen knyttet til en manglende infrastruktur for fylling av flytende biogass. Etableringen av fyllestasjoner har startet, men inntil disse er på plass må Norsk Gjenvinning finne andre løsninger. Hjelpen fant man hos Litra Gass, som er en annen aktør som ønsker å satse på denne teknologien.

- Vi er ved et veiskille når det kommer til innkjøp av biler og utstyr. Norsk Gjenvinning ønsker å lede an i bransjen, og sammen med våre kunder og leverandører finne mer bærekraftige løsninger. Utviklingen av ny teknologi krever et marked som responderer, og som våger å prøve noe nytt. Vi håper at det nå tilrettelegges for en god infrastruktur for fylling av LBG, slik at vi kan erstatte flere av de eldre dieselbilene i bilflåten vår, avslutter Henrik Kvalem.