NG Miljøprosjekt

Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS bytter til navn som gjenspeiler aktiviteten

17.11.2015

Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS er inne i en spennende periode og markerer et viktig taktskifte ved å bytte navn til Norsk Gjenvinning m³ AS. Det nye navnet gjenspeiler selskapets deponidrift og håndtering av store volumer masser.

Virksomheten startet som et prosjekt i konsernets rivningsselskap R3 Entreprenør AS. Ideen var å oppnå konkurransefortrinn gjennom eget deponiet for grave- og betongmasser. Ideen ble godt mottatt i markedet og videreutviklet. I 2012 ble virksomheten etablert som et eget selskap. I løpet av få år har Norsk Gjenvinning m³ opparbeidet seg en portefølje med godkjente mottak for blant annet rene og forurensede masser, alunskifer og bunnaske.

Fakturaadresse og organisasjonsnummer er uendret. Norsk Gjenvinning m³ AS har organisasjonsnummer 998 901 227.

Selskapets portefølje av eksisterende og planlagte mottak:

  • Asakveien, Sørum 
  • Borge, Fredrikstad 
  • Ålefjær, Kristiansand
  • Heggvin Alun AS, Hamar (Forventet oppstart ultimo 2016)
  • Skjørten, Askim (Forventet oppstart ultimo 2016)
  • Kopstad, Vestfold (Forventet oppstart ultimo 2016)

Les mer om deponiene ›

Les mer om selskapets tjenester ›