2021

Norsk Gjenvinning og Backe i samarbeid om avfallshåndtering

18.02.2021

Norsk Gjenvinning og Backe inngår et samarbeid om avfallshåndtering. Byggebransjens miljøfotavtrykk er enormt og dermed er det helt nødvendig å sikre bærekraftige avfallsløsninger for å bidra til en sirkulær økonomi.

Samarbeidet
Avtalen innebærer at Norsk Gjenvinning er Backe sin totale samarbeidspartner på avfallstjenester. Gjennom målrettet arbeid med avfallsreduksjon, sortering og god logistikk skal «restproduktene» få et nytt liv i en sirkulær økonomi.

– Vi er utrolig stolte over å få jobbe med Norsk Gjenvinning og få til en avtale som skal utvikle oss videre. Som en del av satsningen innen ytre miljø og overgangen til en sirkulær økonomi er denne avtalen viktig for å nå de målene vi har satt oss, sier miljøsjef i Backe, Linn Bjørvik.

– Vår visjon er at “Det finnes ikke søppel mer”. Det betyr at vi skaper verdi av avfallet. Som vi vet er det råvarer vi i verden etter hvert vil gå tom for, og da er det helt nødvendig med løsninger som sikrer kretsløp. Slike samarbeid som vi nå har inngått med Backe er helt nødvendige for at vi sammen skal nå FNs bærekraftmål, sier direktør for innovasjon og bærekraft i Norsk Gjenvinning, Thomas Mørch.

–I det store bildet handler det om å sikre verdi til råvarene. Med et godt og sterkt samarbeid, slik vi nå inngår med Backe, driver vi utviklingen fremover og sikrer at kundene våre ser verdien av avfallet sitt. At våre oppstrømskunder, de som leverer avfall til oss, ser verdien av kvalitet i sortering, vil skape råvarer som konkurrerer med primærråvarer. Da vil nedstrømskundene kunne bruke varene som en ressurs for egen produksjon. Slik skaper vi sirkulær økonomi gjennom samspill i verdikjeden, sier konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Erik Osmundsen.


Digital signering: Tom Ivar Myhre (t.v.) og Thomas Mørch

Bærekraft i Backe
–Backe har samlet ressurser for bærekraftsarbeidet i et eget team med fagansvarlige som skal både utvikle Backe og støtte selskapene i sitt lokale bærekraftsarbeid. Å samarbeide og utvikle oss er en viktig del av jobben med bærekraft og sirkulærøkonomi. Å ha dyktige og inspirerende samarbeidspartnere som Norsk Gjenvinning er både spennende og viktig for utviklingen av Backe. Å lære mer om avfall, sortering og miljø er en viktig del av bærekraftsarbeidet vårt både strategisk og ute på byggeplassene våre.  I tillegg er vi avhengig av det industrielle nettverket Norsk Gjenvinning har for å øke ombruk eller gjenvinning. Sammen ser vi flere muligheter i markedet og kan strekke oss enda lenger, sier bærekraftsansvarlig i Backe, Tom Ivar Myhre.

Byggavfall som satsningsområde
Sammen med Norsk Gjenvinning skal Backe videreutvikle arbeidet sitt innen sirkulærøkonomi og vil få bistand til avfallsreduksjon, utnyttelse av avfallsressurser, samarbeid i verdikjeden og innovasjon. Bygg- og anleggsbransjen er Norges største fastlandsnæring. Hvert prosjekt står for store mengder avfall, og det er potensiale for å redusere miljøfotavtrykket til bransjen om man planlegger godt for reduksjon av avfallet og god sortering på byggeplass. EU har et krav om 70% materialgjenvinning og for å få til det i praksis trenger vi gode sorteringsløsninger og god opplæring på byggeplass.

Rapportering
Norsk Gjenvinning har utviklet et eget system hvor kundene kan ta ut rapporter. Avfall som samles inn blir registrert i rapporteringsverktøyet Grønt Ansvar. Nødvendige nøkkeltall og avfallsrapporter vil tilgjengeliggjøres til videre bruk for Backe, sammen med automatisk overføring av månedlige avfallsdata for alle Backes prosjekter inn i Backes klimaregnskap. Backe får da full oversikt over avfallsdata og får muligheten til å justere og øke målene sine for å sikre kontinuerlig forbedring. 

Sporbarhet og kontroll i verdikjeden
Sporbarhet av avfallet har en høy prioritet i Norsk Gjenvinning, slik at kundene, som Backe, kan være trygge på at det håndteres forsvarlig og blir gjenvunnet på et anlegg som tar vare på sine ansatte. Norsk Gjenvinning har gjennom mange år hatt et omfattende program for å sikre at dette blir utført, og er også på regelmessige revisjoner hos underleverandører og sluttbehandlingsanlegg.  Å ivareta prosedyrer innen import og eksport, sikre bevegelser med varestrømmer og overholde dokumentasjon, er noe Norsk Gjenvinning tar svært seriøst og har strenge rutiner på.

Norsk Gjenvinning stiller høye krav til samarbeidspartnere med både sporbarhet og kontroll i verdikjeden. De sikrer at sluttmottaker er kjent og at fraksjoner blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte.