Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Foto: Bo Eide

Norsk Gjenvinning og Coop samarbeider om å rydde Norge

27.04.2018

30. april til 6. mai oppfordres alle i vårt langstrakte land til dugnad. Coop har i den forbindelse lansert «Coop rydder Norge», hvor Norsk Gjenvinning stiller med avfallsbeholdere ved 50 av deres butikker.

Hold Norge Rent arrangerer hvert år en ryddeaksjon. I år får de støtte av Coop som har lansert «Coop Rydder Norge». Kampanjen ble lansert for å engasjere kunder, medeiere, Coop-ansatte og støttespillere til å delta i ryddeaksjoner over hele landet. Fra 30. april til 5. mai settes det derfor ut avfallsbeholdere fra Norsk Gjenvinning, slik at de som rydder har et sted å gjøre av det herreløse avfallet.

- At Coop nå tar ansvar ved å stille med ryddeutstyr i butikkene sine og sikrer containere fra oss ved 50 av sine butikker viser det ansvaret de tar som matvareleverandør, sier markedsdirektør i Norsk Gjenvinning, Morten Frøid.

Målet til Coop er å sikre at enda flere kan bidra i kampen mot marin forsøpling.

- Ved å distribuere ryddeutstyr til store deler av Norge, håper vi at kunder, medeiere, organisasjoner og andre bedrifter bidrar til en skikkelig vårrengjøring rundt om i landet, sier miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs.

Han utdyper at det er liten vits i å rydde dersom avfallet ikke blir håndtert forsvarlig i etterhånd.


Fra venstre: miljøsjef Knut Lutnæs og konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop.

Håndtering av avfall
Alle avfallsbeholderne Norsk Gjenvinning henter vil gå til gjenvinning på de respektive anleggene rundt om i landet.

- Det meste av avfallet vil gå til energigjenvinning da det er vanskelig å kildesortere avfall som har ligget lenge i naturen. Det aller viktigste er å sikre at plast og avfall ikke er på avveie, slik at det kan skade dyrelivet på land og i vann, sier Frøid.

Containerne vil være tydelig merket med «Coop Rydder Norge» og Norsk Gjenvinning slik at de som rydder lett kan se hvor de kan gjøre av avfallet de har samlet inn. Beholderne skal fungere som miljøstasjoner på steder det ellers ikke er tilgjengelig.

– Vi ber pent om at disse containerne kun benyttes til marint avfall innsamlet i forbindelse med Strandryddeuka. På den måten får vi tatt imot alt innsamlet avfall, og sørge for at det ikke havner på avveie, avslutter Frøid.