I media Dagens Næringsliv 28. februar 2015

Norsk Gjenvinning om regjeringens poseavgift

28.02.2015

Norsk Gjenvinning mener at avgiften virker negativt på miljøet. Med avgiften tror vi materialgjenvinningsgraden vil reduseres. Dette vil være et tilbakeskritt for Norge og EU-målet om 60 prosent gjenbruk av råvarer.

 

Temaet ble også tatt opp i Hegnar Online>