2018

Norsk Gjenvinning Renovasjon sikrer avtale med VESAR for innsamling og transport av avfall

09.04.2018

21. mars signerte Norsk Gjenvinning Renovasjon (NGR) avtale med Vesar. Av tre tilbydere vant NGR på bakgrunn av et godt forhold mellom pris, kvalitet og miljø.

- Vi fikk inn tre gode tilbud fra solide aktører i bransjen, sier Bjørn Erik Rui som er utviklingssjef i Vesar. Etter en grundig prosess med dialogmøter med aktørene i bransjen, og til slutt en anbudsrunde, er det gledelig å se at markedet fungerer godt og at det har vært god konkurranse i denne runde.

I begrunnelsen skriver Vesar: NGR har de beste og mest omfattende tiltakene innen materialgjenvinning. I tillegg til opplæring, oppfølgning av feilsortering, analyser og rapportering, tilbys vederlagsfri innsamling på rute av tekstiler, samt ordning for håndtering batterier, lyspærer og leker.

- Dette er en spennende kontrakt for oss i NGR, forteller administrerende direktør, Jørgen Nikolai Pettersen. At vi scorer høyt på miljø og kvalitet er veldig tilfredsstillende, med tanke på vår ambisjon om å være den mest profesjonelle aktøren på markedet. Samtidig er det gøy å kunne jobbe med et interkommunalt selskap med så høye mål om materialgjenvinning. Vi ser frem til et godt samarbeid for å få på plass gode løsninger for innbyggerne i området, sier Pettersen.

Avtalen fordrer virksomhetsoverdragelse for å sikre stabilitet for de som allerede jobber på kontrakten per i dag. Dette vil også medføre en lettere overgang fordi renovatørene har god kjennskap til området.

Kontrakten har oppstart 20. februar 2019, med innsamling av husholdningsavfall i følgende kommuner: Horten, Holmestrand, Tønsberg, Re og Færder kommuner. Avtalen er på 5 ½ år med mulighet for opsjon på to år.