Nyhetsbilder Fra venstre: CEO, Thomas Mørch og CTO, Jesper V. Dueholm

Norsk Gjenvinning satser stort på resirkulering av legemiddelutstyr

29.03.2022

Legemiddelindustrien er en betydelig aktør på materialbruk. Men, foreløpig resirkuleres en svært liten andel av medisinsk avfall etter bruk. Norsk Gjenvinning-konsernet (NG) har nå utviklet en unik metode for å resirkulere dette, og opprettet et eget selskap, Zirq Solutions, som skal sikre gjenvinning av kabler og medisinsk avfall.

Medisinsk avfall
Avfall fra medisinsk behandling og veterinærbehandling, som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner, kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Derfor har produktene, som normalt består av materiale som plast, glass og metall, samt i økende grad av elektriske og elektroniske komponenter, blitt destruert eller deponert. Nå har Zirq Solutions, en divisjon i NG, funnet en løsning for å kunne gjenbruke disse materialene.

– Legemiddelindustrien bruker materiell av svært høy kvalitet og i dag brukes mye av dette kun en gang før det destrueres. Vi har nå utviklet en metode for å sterilisere, dele opp og resirkulere dette materialet industrielt. Det gjør at produktene kan gjenvinnes og materialet gjenbrukes i andre typer produkter, sier administrerende direktør Thomas Mørch i Zirq Solutions.

Zirq Solutions tar en lederposisjon
Selskapet tar nå en lederposisjon i markedet for gjenvinning av avfall fra medisinsk behandling. På anlegget i Stenlille på Sjælland har de bygget opp en egen produksjonslinje som kan resirkulere brukt utstyr.

– Da vi skulle etablere vårt første anlegg, var det viktig å gjøre det i et stort marked og hvor ambisjonene om bærekraftige løsninger er høye. Det fant vi i Danmark. Landet har i tillegg en langt mer utviklet legemiddelindustri, enn vi for eksempel har i Norge. Derfor ser de i enda større grad et behov for å gjenvinne dette materialet, enn vi foreløpig gjør her, sier Mørch.

Sammensatte produkter
Markedet for medisinsk avfall ble beregnet til 6,8 milliarder dollar i 2020, og den årlige veksten vil være på 5,6 prosent ifølge prognoser.

Årsaken til veksten er en aldrende befolkning, kombinert med en vekst i livsstilssykdommer som krever annen medisinsk behandling enn tabletter, sier han.

Kompleks prosess
Resirkulering av materialene gjennomgår en innovativ prosess. Materialene steriliseres, for å fjerne mikroorganismer eller toksiner. Produktene må deretter sorteres, hvilket fordrer en avansert industriell prosess. Sluttresultatet er resirkulerte materialer, som kan gjenbrukes i nye produkter – som igjen er gjenvinnbare.

– Vi har utviklet en industriell løsning for dette, oss bekjent, som den første aktøren i verden. Det gjør at vi kan gjennomføre en langt mer tids- og kostnadseffektiv – og ikke minst bærekraftig - produksjon, enn andre aktører i dette markedet. Et godt eksempel er medisinsk avfall generert under pandemien. Det meste av materialet fra både tester, vaksine og behandling kunne blitt resirkulert. Det skjedde i liten grad. Det samme gjelder for en rekke sykdommer der medisinen injiseres fra et produkt, som for eksempel benskjørhet, diabetes og fedme, sier Thomas Mørch.

Videre ekspansjon
Norsk Gjenvinning har store ambisjoner for Zirq Solutions, og vil bruke erfaringene fra Danmark til å gå inn i nye markeder.

– Vi har i dag et unikt produkt og behovet og betalingsviljen for løsninger stort. Erfaringen fra Stenlille legges nå til grunn for videre ekspansjon, sier Thomas Mørch.