170614 Bislett Games

Norsk Gjenvinning sikrer bærekraftig samarbeidsavtale med Bislett Alliansen

15.06.2017

Med skyhøye ambisjoner om bærekraft og miljø, har Bislett Alliansen og Bislett Games inngått en samarbeidsavtale med Norsk Gjenvinning, som går over to år.

Etter 29 år med ExxonMobil som hovedsponsor har Bislett Alliansen hatt sitt eget «grønne skifte», hvor de nå samarbeider med flere «grønne» aktører, som blant annet Zero og Ruter.

Egne avfallsbeholdere med kildesortering på stadion
Norsk Gjenvinning har utarbeidet egne avfallsbeholdere som nå er utplassert på stadion og vil være tilgjengelig gjennom hele perioden. For å bygge sin egen posisjon innen bærekraft har Bislett Alliansen sett verdien av en tett tilknytning til Norsk Gjenvinning. De har derfor også valgt å bruke våre farger og «Det finnes ikke søppel mer.» for å forsterke sitt eget budskap i perioden.

- Dette er vi veldig positive til, sier Morten Frøid, markedsdirektør i Norsk Gjenvinning. Han fortsetter med å fortelle om at avtalen er en unik mulighet for begge parter til å synliggjøre bærekraft. Samtidig sikrer våre løsninger en god avfallsinnsamling fra besøkende på stadion. 

Bislett skal bidra til Oslos miljømål
Oslo har satt seg et mål om å bli Europas miljøhovedstad, og Bislett skal gjøre sin del av dette arbeidet. Ett av tiltakene er å utplassere utstyr fra Norsk Gjenvinning. I tillegg har de satt inn tiltak som å halvere antall flyreiser for utøverne, ved å samarbeide med søster-arrangementet i Stockholm. Under lekene vil det også være utslippsfri transport for utøverne i Oslo.

- Vi ser på samarbeidet med Norsk Gjenvinning som en del av strategien for å sikre en god opplevelse for våre besøkende, som også er et flott miljøtiltak. Vi ser frem til det videre samarbeidet, sier Steinar Hoen, direktør for Oslo Bislett Games.