norskgjenvinning

Norsk Gjenvinning tilbyr tilpassede fakturaløsninger

10.06.2014

Norsk Gjenvinning kan tilby ulike fakturaløsninger gjennom formidlingssentralen OpusCapita.

E-Post: Her sender vi fakturaen til en e-postadresse. E-posten inneholder fakturaen i et PDF-vedlegg. Dette er nå standardløsning for privatkunder.

EHF: Vi kan sende elektronisk faktura på standardformatet EHF (Elektronisk handels format). Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper og som kan importeres i kjøpers økonomisystem og behandles maskinelt. PDF av faktura sendes også.

Mer informasjon om EHF finner du på: http://anskaffelser.no/e-handel/faktura

B2B: Vi kan sende elektronisk faktura ferdig strukturert på ønsket format for elektronisk mottak, kontroll og anvisning. Tjenesten sørger for at fakturaer produsert i Norsk Gjenvinning sitt SAP system blir sendt direkte til vår formidlingssentral OpusCapita, som i sin tur videresender dataene direkte til våre kunders datasystem.

Krever en manuelt oppsett og testing av data mellom Norsk Gjenvinning og kundens formidlingssentral.

 

Papir: Vi kan fortsatt sende faktura på papir.
 
For bestilling eller forespørsel>>