Anlegg - _ra Milj_park

Norsk Gjenvinnings anlegg på Øra når nytt nivå innenfor Lean

21.03.2018

Tirsdag 6. mars nådde vi en ny milepæl i vår industrialiseringsreise. Anlegget vårt i Øra mottok Lean Manufacturing Silver sertifikat av et tredjeparts sertifiseringsorgan.

- En svært stolt og engasjert organisasjon kunne vise til suksessrik implementering og utøvelse av Lean- prinsipper der høyt 5S-nivå, standardisering og optimalisering av verdiskaping er viktig, forteller Lean-sjef, Adis Cengic.

Bred involvering for å oppnå resultater
I begynnelsen kunne Lean-arbeidet bli møtt med en holdning om at dette orker vi ikke. Men etter målrettet jobbing er Lean nå en del av kulturen på Øra, og de fleste ser verdien av det som er oppnådd og de positive ringvirkningene arbeidet har.

Øra startet med Lean i 2015 og fabrikksjef, Jan Martin Rasmussen er tydelig på at slikt arbeid tar tid. Man kan ikke forvente at endringene skjer over natten, og han anslår at det minst tar tre til fem år å innarbeide gode vaner og få med alle til å jobbe etter Lean-metodikken. Men på Øra har Lean-arbeidet hatt høy prioritet og ressursbruk for å nå det nivået de er på i dag. Resultatet er at alle medarbeidere på Øra har hvitt belte, og det er nå en kjensgjerning at dette er en standard alle jobber etter.

Andre audit resulterte i silver
Lean handler om kontinuerlig forbedring, noe Øra er et godt eksempel på. Dette er den andre gangen de gikk gjennom denne auditen som innebærer 20 punkter hvor man blir sammenlignet med best practice. Da de ikke fikk resultatet de ønsket sist, som var på 2,67, lagde de handlingsplan for å nå målet. Og denne gangen resulterte det i en poengsum på 3,0. Nå er målet at de skal klare enda bedre resultat ved neste audit. I disse dager legger de en plan for hvordan og deretter skal de jobbe målrettet for å bli enda bedre.

Tavlene et viktig verktøy for å nå målene
Tavlene gjør at det gruppen oppnår blir veldig synlig. For de aller fleste er det en motivasjon å kunne se utviklingen og vite at de kan påvirke sin egen hverdag. På Øra er de delt inn i seks grupper som jobber med Lean og som har jevnlige tavlemøter. At det er konkurranse internt, blant flere anlegg ser de på som en motivasjon til å hele tiden tenke fremover og på forbedring.

-Det er alltid artig å ha noen å konkurrere med, sier Jan Martin Rasmussen.

- Måten teamet i Øra har systematisk involvert hele organisasjonen i forbedringsarbeidet sitt er beundringsverdig. Og det faktumet at de har økt produksjonsvolumet gjennom kontinuerlig forbedring er imponerende. Teamet i Øra har satt ny benchmark i NG og industrien for effektiv, trygg og kundeorientert drift. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Adis Cengic.