Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinnings innovasjonsteam deltar i byggfloke – et sirkulært innovasjonsprogram for byggnæringen

17.09.2018

Byggfloke har gjennom seks måneder samlet 26 bygg-, anlegg-, og eiendomsaktører for å finne bærekraftige løsninger for de utfordringene næringen står overfor. Dette gjennom gode samarbeid på tvers av bransjen. Resultatet er 19 konsepter, hvor deltakerne har gått dypere inn i ni av disse.

Porteføljen ble presentert i Norges Banks gamle bygg i Oslo den 13. september – 350 påmeldte hadde tatt veien, hvilket understreker at interessen for sirkulærøkonomien i byggenæringen virkelig begynner å feste seg.

- Aktørene i Floke representerer hele bredden innen næringen, noe som er helt nødvendig for å finne de beste løsningene. Det er viktig å påpeke at dette er et utrolig viktig kundesegment for oss i Norsk Gjenvinning, og det var derfor helt riktig for oss å bruke både tid og ressurser inn i dette programmet, forteller innovasjonssjef, Thomas Mørch. Han understreker også at dette har bidratt til god læring og viktig innsikt som kan tas med i det videre innovasjonsarbeidet. I tillegg er det viktig å «plassere» NG som aktøren å gå til, for bygg-aktører som er ambisiøse på dette området.

Bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen står for 40 prosent samlede klimagassutslipp i Norge og sysselsetter en kvart million mennesker. De representerer den største fastlandsnæringen i Norge, men til tross for dette har produktivitetsveksten vært lav de siste 20 årene. Det var derfor naturlig for byggfloken å samle næringen for å se på hva som kan gjøres for å finne de smarte løsningene som kan dra bransjen et steg videre i riktig retning.

Æra Strategic Innovation har fasilitert og styrt Byggfloken igjennom en strukturert prosess med jevnlige arbeidsmøter. Dette har inkludert en serie arbeidssamlinger med strategisk innovasjonsmetode, forretningsutvikling og design tenking som verktøy. Målet til innovasjonsprogrammet er å løse samfunnsutfordringer som er for store til å løses alene.

–  Konseptene inkluderer bestillinger og anskaffelser, utforming av tjenester og forretningsmodeller, og bruk av teknologi innen energi, transport og ressursbruk. Ved å få på plass effektive digitale plattformer som driver innovasjon, sikrer vi standardisering og satsing på kompetanseutvikling, som kan føre oss til målet som er at bygg designes og tegnes med produkter, tjenester og materialer – som aldri ender som tradisjonelt avfall, sier Mads Bruun Høy i Æra Strategic Innovation.

Løsningene presenteres
13. september, etter seks måneders arbeid var det duket for å vise frem løsningene som hadde blitt utarbeidet. Fra Norsk Gjenvinning har Thomas Mørch og Kristine Laake deltatt. De har bidratt inn i alle 19 konseptene, men ved lansering av porteføljen presenterte de konseptene: Ombruksrådgiver og inkubatorprogrammet Sirkulator.

Ombruksrådgiver
Konseptet ombruksrådgiver er en tenkt tjeneste, som skal både svare på forventninger om at fremtidige krav til at nye/rehabiliterte bygg skal gjøres med en prosentandel resirkulerte eller gjenbrukte byggematerialer (i Nederland er et slikt krav på 30% allerede i 2023), og en dokumentert etterspørsel av kompetanse rundt gjenvinning og gjenbruk hos byggherrer. Tjenesten skal bistå byggherrer med kunnskap og dokumentasjon rundt kartlegging for ombruksmaterialer ved rivning eller rehabilitering. Andre områder er kunnskap om resirkulerte og gjenbrukte materialer, som egner seg i nybygg, samt kompetanse innen design for gjenvinning og gjenbruk. Vi er allerede i gang med å se på hvordan deler av en slik tjeneste kan utvikles i Norsk Gjenvinning, på «toppen av» eksisterende tjenester, eksempelvis miljøkartlegging. Samtidig kreves det en bredde innen dette kompetansefeltet, som man i hvert fall i begynnelsen kun vil få gjennom å samarbeide med andre aktører, eksempelvis arkitekter, tekniske konsulenter og ingeniører.

Konseptet ble presentert av Statsbygg, NITO og Renas, i tillegg til Norsk Gjenvinning.

Sirkulator
Konseptet Sirkulator kobler sammen tre virkemidler for å skape nye løsninger for bygg- og anleggssektoren. Sirkulatoren er et akseleratorprogram, som bygger på sirkulærøkonomiske prinsipper, der deltakerne i programmet vil sirkulere rundt i verdikjeden, for å bygge en dypere forståelse for problemstillingen de vil løse. Samtidig vil Sirkulatoren sørge for at kritisk innsikt, kompetanse og nettverk blir tilgjengeliggjort gründeren, for å sikre at løsningen som utvikles har størst mulig potensiale for å lykkes i markedet. Sirkulatoren vil tilføre verdi også for verdikjeden, ved at nye og viktige løsninger som trengs i fremtidens bygg, vil kunne utvikles i tett samhandling med byggherrer, entreprenører, arkitekter og gjenvinningsbransjen. Ved å skape et eksternt innovasjonsmiljø som ligger i skjæringspunktet inn mot bygg- og anleggsbransjen og sirkulærøkonomi, tror vi at det vil kunne utvikles løsninger som vil kunne være med å endre bransjen. 

Konseptet ble presentert av Building Smart, Oslo.Works og Norsk Gjenvinning.

Veien videre
Det som ble presentert på lanseringsfesten var innovasjonskonsepter, altså ingen ferdige produkter eller tjenester. Nå er det opptil aktørene å ta dette videre. For Norsk Gjenvinnings del er det mange områder som er interessante å spinne videre på. Dette passer godt inn i vår strategiske satsning på bygg- og anleggsnæringen.

- Samtidig er det ikke lenger noen tvil om at interessen for sirkulærøkonomi også i byggebransjen nå begynner å bli allemannseie. Måten gjenvinningsbransjen håndterer avfallsressursene på utfordres fra en rekke hold – og for at vi skal være relevante i fremtiden er vi nødt til å være med å lede an i utviklingen. Jeg tror ingen er bedre rustet til denne utviklingen enn nettopp Norsk Gjenvinning, sier Mørch, men det betyr at vi innenfor enkelte områder er nødt til å tenke annerledes enn det vi tradisjonelt har gjort. Gjenbruk er et slikt område. Floke-arbeidet har vært en viktig input i så måte.