Papir

Ny avtaleperiode med Follo Ren om gjenvinning av papp og papir

29.09.2016

Norsk Gjenvinning har igjen vunnet avtalen om 7.500 tonn papp, papir og drikkekartong i Follo Rens fem kommuner; Frogn, Nesodden, Ås, Ski og Oppegård.

NG hadde avtalen med det interkommunale selskapet i forrige avtaleperiode og vant igjen på pris i tilbudskonkurransen.

Avtaleperioden er tre år fra 1. oktober 2017 med mulighet til forlengelse på to år.