Nedlasting av ekstern bilder med krav om kreditering Foto: NSB/Christian Niclas Nordmark

Ny avtaleperiode med NSB

11.09.2015

Norsk Gjenvinning har vunnet en treårsavtale med NSB. Avtalen omfatter alle selskapene i NSB-konsernet. Norsk Gjenvinning ble valgt med bakgrunn i miljøkriterier og mest troverdige oppfølgingssystem for å nå kundens miljømål. 

Norsk Gjenvinning har hatt en noe mindre avtale med NSB tidligere. I den nye avtalen inngår avfallshåndtering ved cirka 150 lokasjoner hos NSB AS, NSB Persontog, Nettbuss, CargoNet, Mantena og Rom Eiendom samt en rekke datterselskaper i NSB-konsernet.

Beregnet omsetning er cirka syv millioner kroner per år og avtalen omfatter cirka 3.500 tonn avfall.

- Vi er glade for at vi nok en gang fått NSBs tillit og kan starte opp med tre nye år, sier divisjonsdirektør Jon Ola Stokke. – Det er spesielt gledelig å konstatere at vi ble valgt fordi vi var best på miljøkriteriene, og hadde det mest troverdige oppfølgingssystemet for å nå kundens miljømål.

- Som leverandør til NSB drar vi nytte av vår tjenestebredde og nasjonale dekning. I tillegg er vår rapportering gjennom Grønt Ansvar® er et viktig element for en mangefasettert kunde som NSB, sier Stokke.

Avtalen starter opp i september 2015 og har en varighet på tre år med mulighet for opsjon på ytterligere tre år.

 

Kontaktperson:
Key Account Manager Geir Sparboe, mobil 950 34 464