Ny divisjonsdirektør for NG Vekst i Norsk Gjenvinning

10.08.2020

Henning Flaig startet som divisjonsdirektør for NG Vekst 1. august 2020. Henning vil ha det strategiske og overordnede ansvaret for tre av selskapene i NG-konsernet og han vil inngå i selskapets konsernledergruppe og rapportere til COO, Bjørn Arve Ofstad.

Selskapene Flaig skal lede er IBKA, Norsk Gjenvinning Renovasjon og Norsk Makulering. Målet fremover er som navnet tilsier lønnsom vekst. Hvordan det skal skje i praksis vil Flaig komme tilbake til etter han har brukt tid internt på å forstå prosessene, utfordringene og potensialet som ligger i de ulike forretningsenhetene og etter at han har bli kjent med menneskene og driften.

- Nå vil jeg reise dit det er mulig, og bruke tid i organisasjonene og i drift for å bli kjent med mine nye kollegaer. I og med at dette er nye bransjer for meg er det viktig å sette meg inn i og forstå hva som ligger til grunn for hvordan vi jobber og hva som er verdidriverne i de ulike forretningene, før vi ser på de langsiktige planene for divisjonen, forteller Flaig.

Han er opptatt av å rendyrke kompetansen og de styrkene som ligger i de ulike organisasjonene. Samtidig vil han iverksette forretningssystemer som støtter opp under en kontinuerlig forbedringskultur i de respektive selskapene.

Flaig kommer til Norsk Gjenvinning fra Hydro hvor han var VP Corporate M&A. Han har 19 års erfaring fra investment banking og trading, samt erfaring med ledelse av både kommersielle forretningsenheter og store prosjekter i Hydro-konsernet. De siste ti årene av karrieren har han jobbet i ulike stillinger med globalt ansvar og hadde gleden av å bli eksponert for ulike internasjonale kulturer. Blant annet levde han med familien i flere år i Asia. Han er utdannet Siviløkonom fra Nürtingen-Geislingen University (HfWU) i Tyskland.

- Jeg synes denne bransjen er utrolig spennende og avfallsprosessering og gjenvinning som viktige elementer i å utvikle en sirkulær økonomi er én av to megatrender i verden som vi er nødt til å løse i løpet av de nærmeste to tiårene, om vi skal kunne ta vare på kloden vår. Jeg gleder meg til å være en del av en dynamisk organisasjon som er i en veldig god posisjon til å gjøre et meningsfullt bidrag til løsningen av denne utfordringen også langt utenfor Norge, forteller han ivrig.

Konsernsjef Erik Osmundsen er også fornøyd med å få Flaig med på laget.

- Vi er svært fornøyde med å få Henning med på NG-laget. Det er stort potensiale i NG Vekst- selskapene og Hennings erfaring og kompetanse vil gi et solid bidrag til vekst og verdiskapning i alle de tre selskapene. Selskapene er allerede store og lønnsomme med solid ledelse og god kompetanse i alle ledd. Fokus fremover vil bli på forsterking av en kontinuerlig forbedringskultur, økt digitalisering og nordisk vekst. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent og jobbe med Henning fremover, sier konsernsjef Erik Osmundsen.