160205 Holmenkollen Skifestival

Ny håndtering av fluorholdig smøring i Holmenkollen

05.02.2016

Giftstoffer i skismurning kan påvirke naturen. Nå settes det opp egne miljøsafer under Holmenkollen Skifestival for å skille ut og frakte bort fluorholdig avfall.

Økt bevissthet rundt helseplager blant ski-smørere har ført til skjerpede krav til blant annet beskyttelse og utlufting for de som jobber i smørebodene. Men giftstoffene i skismurning har ikke bare påvirket de som jobber med det. Norsk institutt for luftforskning har tidligere funnet at meitemarken i Holmenkollen hadde langt høyere verdier av fluorforbindelser enn marken ellers i Oslo, noe som ble satt i sammenheng med avfallsstoffer fra skismurningen som var trukket ned i bakken.

- Fluor sørger for god glid. Men vi må passe på at vi håndterer det forsvarlig. De siste årene har det heldigvis skjedd mye for oss som jobber i smøreboden, der skiforbundet har investert mye i sikkerheten vår gjennom den topp moderne smøretraileren som sikrer avtrekk og beskyttelse, sier Knut Nystad, smørsjef for det norske landslaget.

Tømmes fortløpende
I lys av forskningsfunnene har Holmenkollen Skifestival i år inngått et samarbeid med Norsk Gjenvinning for håndteringen av det giftige smøreavfallet. Målet er å sørge for sikker deponering og transport, unngå sammenblanding med vanlig restavfall og dermed beskytte grunnen best mulig.

Tre såkalte miljøsafer settes opp i smøreområdet. Dette er store, låsbare skap som både har avrenningskar i bunn og brannslukkingsapparat i taket. Skapene blir tømt fortløpende under arrangementet, og avfallet transportert til godkjente sluttbehandlingsanlegg.

- Dette var det viktig for oss å gjøre noe med. Smørerne får nå en mye enklere og tryggere deponering av det giftige avfallet, og så sikrer vi oss at det fraktes ut av Holmenkollen. Du kan si vi beskytter både mark og marka, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival.

Kildesortering for publikum
Samarbeidet med Norsk Gjenvinnings inkluderer også kildesorteringsstasjoner for publikum. Til helgen er det ventet flere titusener til stadion og marka, og da blir det som regel også mye avfall.

- Vi tilrettelegger for kildesortering av fire typer avfall; papp/papir, plast, matavfall og restavfall, sier salgssjef Jørn Frydenlund i Norsk Gjenvinning. - Vi håper at så mange som mulig vil kildesortere avfallet – avfall er nemlig ressurser. Gjennom kildesortering bidrar publikum til at plast- og papiravfallet blir til nye produkter, og at det blir biogass av matavfallet og at det produseres energi av restavfallet. Kildesortering nytter – også i marka!

Mer informasjon:

Emilie Nordskar
Kommunikasjonssjef, Holmenkollen Skifestival
900 55 379
emilie.nordskar@skiforeningen.no

Annica Fiedler
Kommunikasjonsrådgiver, Norsk Gjenvinning
918 40 654
annica.fiedler@ngn.no