Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Arvid Hvarnes, Norsk Gjenvinning. Bjørn Kopstad, Norsk Gjenvinning. Jørgen Pettersen, Norsk Gjenvinning. May Rostad, styreleder RIG. Hedda Foss Five, Skien kommune. Ragnhild Winger, Porsgrunn kommune. Gunn Berit Rygh Holmelid, Siljan kommune. Tor Tollefsen, Bamble kommune.

Ny kontrakt med gass i tanken

12.05.2015

Norsk Gjenvinning Renovasjon har signert ny kontrakt med det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland (RiG). Bilene skal kjøres på biogass som produseres av matavfall fra innbyggerne i Grenland – et konkret eksempel på at kildesortering nytter.

- Det er spesielt morsomt å gjenvinne kontrakten i nettopp Grenland, sier administrerende direktør Bjørn Kopstad. - Det var nemlig her Norsk Gjenvinning vant sin aller første renovasjonskontrakt i 1995. Her har vi på en måte våre røtter.

Kontrakten gjelder innsamling av husholdningsavfall for cirka 105.000 innbyggere i kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Den gjelder i seks år med opsjon på ytterligere to år. Samlet kontraktsverdi (inklusive opsjoner) er cirka 180 millioner kroner.

Norsk Gjenvinning kommer å drifte kontrakten med cirka 15-16 renovasjonsbiler og 25-28 personer. - I denne kontrakten stilles det krav om nye gassbiler, sier Kopstad. - Det vil bety at andelen gassdrevne renovasjonsbiler som går i vår tjeneste vil komme over 50 prosent av den totale bilparken.

- Biogassen til bilene kommer fra Greve Biogass i Tønsberg, forklarer Kopstad. - Råstoffet til gassproduksjonen er matavfall fra de fire kommunene i Grenland. Her kan man virkelig se et konkret eksempel på at kildesortering nytter.

Les mer om kontrakten ›