Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Norsk Gjenvinnings styre på omvisning.

Ny langsiktig avtale om leveranser av brensel til Norcem

24.08.2016

Norsk Gjenvinning har fått fornyet tillit fra Norcem AS. Partene har inngått en 9-årig avtale om leveranser av inntil 45.000 tonn foredlet avfallsbrensel (FAB) per år.

Norcem og Norsk Gjenvinning har hatt et godt samarbeid gjennom mange år. Selskapene setter begge HMS, kvalitet og bærekraftige løsninger høyt på agendaen. Norsk Gjenvinning har levert brensel til sementovnene siden 1996.

Avtalen ble signert av konsernsjef Erik Osmundsen og direktør Per Brevik. Etter signeringen ble Norsk Gjenvinnings styre tatt med på en omvising av Norcems anlegg i Brevik.

Avtalen trer i kraft fra dags dato.

---------------------------------------------

Sement produseres ved å brenne råvarer hvor kalkstein er den største komponenten. I ovnsprosessen benyttes store mengder brensel for at temperaturen skal bli høy nok. Tradisjonelt har kull og olje blitt benyttet som energikilde. I over 30 år har Norcem jobbet med å erstatte ikke-fornybare fossile brensler med alternative energibærere.

Norcem benytter flere typer alternative brensler, alle er basert på bearbeidet avfall. Å bruke avfall som brensel innebærer en gjenvinning av energi. Den høye temperaturen i sementproduksjonen sikrer at alle farlige stoffer blir fullstendig destruert. Samtidig vil eventuelle askerester inngå i de ferdige produktene.

Les mer ›