Marion Haslien - Nordisk Återvinning

Ny renovasjonskontrakt til Norsk Gjenvinning

09.01.2014

Det interkommunale selskapet ROAF har valgt Norsk Gjenvinning som leverandør for innsamling av husholdningsavfall for kommunene Enebakk, Lørenskog og Rælingen.

Kontrakten løper fra 1. september i år og ut juli 2019 med mulighet for ytterligere to år og har en årlig verdi for Norsk Gjenvinning på cirka 11 millioner kroner. 

En bærekraftig løsning
Kontrakten omfatter blant annet krav om at innsamlingen skal skje med nye, gassdrevne kjøretøy. – Det er spennende med oppdragsgivere som tenker proaktivt og stiller krav om bærekraftige løsninger, sier divisjonsdirektør Bjørn Kopstad. – Biogass, som produseres av matavfall eller avløpsslam, kan bidra vesentlig til reduserte klimautslipp. Vi har flere års erfaring med bruk av gassbiler i renovasjonsarbeid for blant annet Oslo, Stavanger og Gøteborg kommune og våre erfaringer med gassdrift er udelt positive. Dette gjelder ikke minst hva gjelder driftssikkerhet, som er viktig for å kunne yte optimal service til innbyggerne. Nå ser vi frem til å vise innbyggerne i Lørenskog, Enebakk og Rælingen en moderne, bærekraftig løsning for avfallsinnhenting, sier Kopstad.

- Biogass er CO2-nøytral og gir det laveste utslippet av forbrenningsgasser, forklarer Kopstad. - Bilene som kjører på biogass har mange av de samme karakteristikker som dieselmodeller når det gjelder kjøring og ytelse, men de avgir ikke røyk eller partikler, og er langt mer stillegående enn tradisjonelle biler.