Thomas Ekstrøm - GMP

Ny tillit fra Forsvarsbygg

26.10.2016

Etter en anbudsrunde er Norsk Gjenvinning på nytt tildelt en kontrakt med Forsvarsbygg. Kontrakten gjelder for områdene MO Viken og MO Østlandet med 38 lokasjoner og cirka 5.000 tonn avfall. Kontrakten har en omsetning på cirka 19 millioner per år.

Tonnasjen på cirka 5.000 tonn omfatter restavfall, metaller, papir og organisk avfall som matavfall og slam. Forsvarsdepartementet setter hvert år overordnede målsettinger for avfallshåndtering for Forsvarssektoren. Målet er 65 prosent sorteringsgrad.

Kontrakten har en varighet på to år med to års mulig forlengelse.