Bygningsbrann hos Norsk gjenvinning i Haraldrudveien, torsdag 8. mars 2018. Bilde gjengitt med godkjennelse fra OBRE

Oppdatert: Oslo brann- og redningsetat har trukket seg ut av anlegget

09.03.2018

Torsdag 8.3.18, kl. 09:36 startet en kraftig brann på anlegget vårt Groruddalen Miljøpark (GMP) i Oslo. Brannvesenet fikk brannen under kontroll samme ettermiddag, og omfanget av skadene er vesentlig mindre enn forventet. Oslo brann- og redningsetat har nå trukket seg ut anlegget og videre oppfølging gjøres internt i Norsk Gjenvinning. 

Det er blitt jobbet gjennom hele natten med slukningsarbeider, og i den sammenheng har våre medarbeidere blitt fullrost av Oslo brann- og redningsetats brigadesjef, Tor Arne Elvrum.

 - Innsatsen fra ansatte i Norsk Gjenvinning har vært helt avgjørende for at slukkearbeidet har gått såpass bra. Arbeidsmoralen og bidraget har vært imponerende.

Arbeidet nå handler om å få full oversikt over totalt totalt skadeomfang. I tillegg jobbes det med å få rutet om biler og sikre at driften går uten for store problemer eller forsinkelser.

- Vi er takknemlige for at denne alvorlige brannen ikke medførte personskader og at omfanget av skadene er vesentlig mindre enn først antatt, sier konsernsjef Erik Osmundsen. - Jeg er stolt av innsatsen til våre ansatte på GMP og hvordan de har bidratt til å begrense konsekvensene, sier han.