Oppkjøp av selskap i bor/sag- og saneringssegmentet styrker Nordic Demolition

19.01.2022

Nordic Demolition har kjøpt AIP Betongsaging AS og AIP Sanering AS for å styrke vår posisjon som leverandør av kjernetjenestene, sanering og betongsaging.

- Vi opplever økt etterspørsel etter disse tjenestene som, oppkjøpet av AIP Betongsaging AS og AIP Sanering AS bidrar med å imøtekomme. Gjennom oppkjøpet sikrer vi enda flere flinke folk, med sterk fagkompetanse innen sine felter, som kan hjelpe kundene våre med å realisere sine prosjekter, forteller Divisjonsdirektør i Nordic Demolition, Are Strøm.

Selskapene vil beholde sine merkevarer og fortsette å operere som tidligere med sine kjernekompetanser, kompetente ledere og dyktige ansatte.

- Oppkjøpet er et ledd i vår strategi om å være en ledende aktør innen riving i Oslo-området og vitner om at våre eiere satser på divisjonen, slik at den kan vokse og videreutvikle seg i tråd med markedsbehovene, avslutter Are.

Oppkjøpet inkluderer om lag 30 nye kollegaer og gjennomføringen av transaksjonen fant sted 14.01.2022.

 

Acquisitions within demolition services will strengthen Nordic Demolition
In a move to strengthen our position as a provider of core services within demolition and building renovation Nordic Demolition has acquired AIP Betongsaging AS and AIP Sanering AS.

- The acquisition of AIP Betongsaging AS and AIP Sanering AS will help us meet an increasing demand for our services. Through the acquisition, we secure a group of very competent employees, with strong professional expertise in their fields, says Are Strøm, Head of Nordic Demolition.
The acquired companies have a good customer base and a solid management team. They will continue to operate as independent companies after the acquisition, under current company names.

- The acquisition will strengthen our position as a leading player within demolition- and construction renovation services in Oslo. The investment also affirms our owners’ trust in us, and their willingness to invest in further growth and development og Nordic Demolition, Are concludes.

The acquisition includes about 30 new colleagues, and the completion of the transaction took place 14.01.2022.