Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Oslo-befolkningens isolerglassvinduer blir isolasjon hos GLAVA®

03.02.2016

Norsk Gjenvinning har vunnet en avtale med Oslo kommune - Renovasjonsetaten om mottak og gjenvinning av isolerglassvinduer og alle typer termopanvinduer fra husholdninger i hovedstaden. Norsk Gjenvinning produserer glassråvare som blir til isolasjon hos GLAVA®.

Kontrakten gjelder for fem år og ble vunnet etter en tilbudsinvitasjon.

Tildelingskriteriene var 70 prosent pris og 30 prosent miljø med fokus på blant annet materialgjenvinningsgrad og avstand til anlegg.

- Vi har en av landets beste behandlingsløsninger for isolerglass med høy grad av materialgjenvinning, sier Ronny Andresen som er fagsjef for glass. - Hele 53 prosent av vinduene materialgjenvinnes. Rutene transporteres til Øra Miljøpark i Fredrikstad hvor vi skjærer ut glasset fra rammen og avstandslisten. Det rene glasset prosesseres i glassgjenvinningsanlegget. Glassråvaren leveres til GLAVA® og blir til isolasjonsmateriale. Stål og metaller fra rammen går også til materialgjenvinning. Sirkeløkonomi i praksis!

Les mer ›