Oslo Miljøpris 2020

Oslo kommune kårer Norsk Gjenvinning til årets grønne selskap

15.06.2020

Hvert år deler Oslo kommune ut Oslo miljøpris og i år har de delt prisen i tre kategorier; årets grønne innbygger, årets frivillige organisasjon og årets grønne selskap – en pris som deles ut for første gang og som i år gikk til oss i Norsk Gjenvinning.

- Vi er ganske sjokkerte og utrolig stolte over å vinne prisen, sier produksjonsdirektør, Adis Cengic, men fortsetter med å si at etter litt betenkningstid, tenker han det var helt riktig at prisen gikk til anlegget på Grorud, Groruddalen miljøpark (GMP).

Søknaden som ble sendt inn begrunnet nominasjonen med det samfunnsoppdraget Norsk Gjenvinning bidrar med hver eneste dag, for Oslo kommunes innbyggere og næringsdrivende. Søknaden knyttet tiltakene som gjøres tett opp til FN’s bærekraftsmål, og da spesielt nummer 9, 10 og 15.

FNs bærekraftsmål 9: industri, innovasjon og infrastruktur. Gjennom innovasjon, industrialisering og skalering muliggjør Norsk Gjenvinning i Oslo at avfall kan utkonkurre jomfruelige råvarer. Vårt nyeste eksempel er verdens første fulldigitale sorteringslinje for papp og papir, som nå er i ferd med å sette ny standard i bransjen.

FNs Bærekraftsmål 10: mindre ulikhet. Dette målet handler om å redusere ulikheter i og mellom land. På anlegget vårt i Oslo har vi et stort mangfold av medarbeidere med titalls nasjonaliteter, bakgrunner, og alt fra et lite hull i CV-en til et krater. Teamet jobber aktivt med å gi alle en lik mulighet og inkludering i arbeidslivet gjennom f.eks. Ringer i Vannet, NAV og ulike støtteordninger.

FNs Bærekraftsmål 15: livet på land. Dette målet fremmer beskyttelse, gjenoppretting og bærekraftig bruk av økosystemer. Ved å tenke utenfor boksen har Norsk Gjenvinning i Oslo tilrettelagt for det biografiske mangfoldet på 28 000 m2 grønt tak, og i samarbeid med Kuben videregående skole bygges det et skalerbart konsept for «Urban Farming» på taket til anlegget.

Taket som er dekt med sedum yrer av blant annet av fugleliv og insekter. Det er også satt ut bikuber som skal bidra til å opprettholde pollinering av blomster og planter i området. Kuben sitt prosjekt vil fjernstyres for å opprettholde sikkerhet og er et faglig samarbeid mellom Norsk Gjenvinning og skolen, samt internt i fagene på skolen for å kunne fullføre prosjektet. Resultatet skal bli salat og urter som skal kunne spises i kantinen på skolen og på anlegget.

- Selv om disse litt mindre prosjektene på siden av vår normale drift kan føles som lite i det store bildet, viser denne prisen verdien av at alt monner, forteller, avdelingsleder for vekta, Tomas Korneliussen. Han er en av drivkreftene bak prosjektet med Kuben og er spent på resultatet. Vi tror det er viktig å bidra til å inspirere unge mennesker som skal inn i arbeidslivet, et prosjekt som dette tror jeg er helt perfekt, sier han.

«Urban Farming»-prosjektet går rett i kjernen på hva Norsk Gjenvinning står for, en bedrift som ønsker å skape en bærekraftig verden. Denne prisen bekrefter verdien av det arbeidet som gjøres på tvers av konsernet hver eneste dag og samtidig gir det anerkjennelse for det ekstra engasjementet og proaktiviteten blant medarbeiderne på GMP.

I tillegg til anerkjennelse for arbeidet som gjøres hver dag gir Oslo kommune 50 000 kroner til vinneren. Disse midlene ønsker Norsk Gjenvinning å gi videre til arbeidet WWF gjør i forbindelse med årets TV-aksjon.

- Tusen takk til Oslo kommune for anerkjennelsen. Dette gjør oss stolte på tvers av selskapet, avslutter konsernsjef Erik Osmundsen.

 


Video: Oslo Kommune