Presserom 2019

På omdømme-toppen nok en gang

11.10.2019

Norsk Gjenvinning har det 11. beste omdømmet av alle selskap i Norge. I den årlige spørreundersøkelsen til Ipsos rykker vi opp én plass på omdømmemålingen. De gode resultatene er i stor grad drevet av at vi er nr. 1 i folks øyne på miljøbevissthet og nr. 3 på generelt samfunnsansvar.

Omdømme dannes av inntrykket det norske folk har av Norsk Gjenvinning som selskap, hos kunder eller andre i samfunnet. Denne plasseringen på omdømmelisten er oppnådd gjennom kontinuerlig solid arbeid fra hele konsernet, og spesielt de som er i kontakt med kunder og befolkningen som helhet gjennom vår transportvirksomhet og salg.

– Vi er veldig stolte og ydmyke over å oppnå så gode resultater nok en gang. At vi de siste tre årene har kommet inn og klatret på listen vitner om det gode arbeidet som legges ned i alle deler av konsernet, og spesielt det arbeidet som gjøres ut mot kunder og andre som blir berørt av vår virksomhet gjennom vår transport- og anleggsvirksomhet. De som er over oss på listen er godt kjent hos folk fordi de leverer varer og tjenester til konsumentene. Det er derfor spesielt morsomt at vi er nummer én på listen av selskap som selger til næringslivet i Norge, sier konsernsjef Erik Osmundsen.

Rangeringen gjøres årlig av Ipsos med 1 000 respondenter per selskap. Totalresultatet baserer seg på fire faktorer, miljøbevissthet, samfunnsansvar og moral, økonomi og lønnsomhet, og reklame og informasjon. Omdømme er subjektivt og bygger på mange ulike faktorer hos den enkelte. For å måle et omdømme bruker Ipsos den trinnvise «omdømmepyramiden», som bygges av kjennskap, kunnskap, inntrykk, tillit og støtte. Disse faktorene er viktige for å bygge et godt og solid omdømme.

Med et økt fokus på bærekraft og en forventning i samfunnet om at selskaper skal være en del av løsningen kan vi i Norsk Gjenvinning stolt si at vi ikke har bærekraft i vår strategi, men at bærekraft er strategien.