Presserom 2019 Ernes Cereku og varaorfører Monica Vee Bratlie. Foto: Asker Kommune/Lene Gimnes

Plastfanger i Askerelva skal minimere plast i havet

04.08.2020

I juli monterte Norsk Gjenvinning to PlastfaNGere i Askerelva, som en del av et pilotprosjekt med Asker kommune. De skal bidra til å samle opp søppel i elva og dermed minimere plast som havner i havet.

Avfall som kastes på bakken eller blir tatt av vinden havner fort i havet med regn og overvann. Dette avfallet vil PlastfaNGeren kunne fange opp ved overvannsrørene i elvene før det når ut i havet.

Med Oslofjordens lengste kystlinje har Asker kommune et stort ansvar, og ønsker derfor å være en foregangskommune når det kommer til å redusere forsøpling og plast i naturen.

- Vi har et stort samfunnsansvar når det gjelder å redusere forsøpling og plast i naturen, og ikke minst for å ta vare på sjøen og strendene våre. Dette er et spennende og viktig pilotprosjekt å være med på, som vil gi oss nyttig læring underveis, sier Carla Kimmels - de Jong, leder for prosjektet i Asker kommune.

Bærekraft i alle ledd
PlastfaNGeren er designet og utviklet av Ernes Cereku, som er junioranalytiker i Norsk Gjenvinnings innovasjonsavdeling ved siden av sine studier på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ideen hadde sitt utspring i driften, der NGere ble inspirert av en løsning i Australia som har gitt veldig gode resultater. Da løsningene som fantes på markedet ikke dekket alle behovene som Norsk Gjenvinning mente var nødvendig, ble saken tatt i egne hender.

PlastfaNGeren er laget av gjenbrukt betong og metall, og nettet som fanger avfallet er laget av gjenvunnet plast. Dermed er prosjektet bærekraftig i alle ledd og et perfekt eksempel på trippel bunnlinje.

PlastfaNGeren monteres på overvannsrørene. Foto: Asker Kommune/Lene Gimnes 

Analyser av avfallet
Underveis i prosjektet vil det gjennomføres plukkanalyser for å se hva avfallet består av, som igjen kan si noe om hvor det kommer fra. Kunnskapen som høstes herfra kan bidra til igangsetting av nye initiativ for å hindre at søppel havner i elvene og ender opp i havet.