Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Ved entring bruker våre operatører pusteluft fra en Life Support Unit - en arbeidsenhet som står på utsiden av bygget. Fra denne overvåker vi arbeidet gjennom et avansert kommunikasjonssystem og med hjelp av kameraer.

Prestisjekontrakt med Yara om bytte av katalysatormasse i nitrogenatmosfære

19.02.2016

Norsk Gjenvinning Industri har fått oppdraget med å bytte katalysatormasse ved Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya. Arbeidet skal utføres i nitrogenatmosfære – en oppgave som stiller krav til både spesialkompetanse og spesialtilpasset utstyr.

Arbeidet går ut på å skifte cirka 170 tonn med katalysatormasse i fem beholdere og en primær reformer – en teknisk installasjon som består av 372 tolv meter lange stående rør. Massen i katalysatoren reagerer med oksygen i luften og utvikler intens varme. For å unngår risiko for brann, skiftes derfor massen i nitrogenatmosfære.

Kontrakten er vunnet i konkurranse med utenlandske aktører. Norsk Gjenvinning er det eneste selskapet i Norge som utfører denne type arbeid.

- Vi er meget stolte av å bli valgt ut til dette oppdraget, sier prosjektsjef Tore Kaarstein. - Arbeid i nitrogenatmosfære krever spesialkompetanse og spesialutstyr. Vi har et team med lang erfaring fra tilsvarende oppdrag, og som er godt drillet i HMS-krav knyttet til nitrogen. Arbeid i nitrogenatmosfære innebærer at man fjerner oksygenet i luften og erstatter dette med nitrogen som ikke reagerer med massene.

- Når nitrogenatmosfæren er etablert, suger vi ut massene og pakker disse på fat, forklarer Kaarstein. - Deretter går vi inn i katalysatorbeholderne for å fjerne de siste restene. Ved entring bruker våre operatører pusteluft fra en Life Support Unit - en arbeidsenhet som står på utsiden av bygget. Fra denne overvåker vi arbeidet gjennom et avansert kommunikasjonssystem og med hjelp av kameraer. Påfyllingen av ny katalysatormasse gjøres med spesialutstyr som vi leier fra et selskap i Frankrike og som også stiller med en spesialist.

Arbeidet skal foregå over 11 dager og kontrakten har en omsetning på cirka 6,5 millioner.

Yaras anlegg på Herøya har Europas og Yaras største produksjonskapasitet for gjødsel basert på nitrofosfatmetoden. Ved anlegget finnes en ammoniakkfabrikk, tre salpetersyrefabrikker og en kalksalpeterfabrikk.