Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Produksjonen i full gang for gjenvinning av gips

25.10.2018

Norsk Gjenvinning har etablert ny virksomhet for gjenvinning av gips, ved sitt anlegg i Holmestrand. Den nye løsningen er et ledd i å møte kundenes behov for bedre løsninger for gjenvinning av byggematerialer.

Per år genereres 80 000 tonn gipsavfall i Norge. I mangel av løsninger i markedet, har det aller meste av dette gått til deponi, med negative konsekvenser som forurensning til luft, grunnvann og lav ressursutnyttelse. Sammen med en teknologipartner; New West Gypsum Recycling, har Norsk Gjenvinning nå bygget en gipsgjenvinningsfabrikk i Holmestrand, hvor man innenfor dagens driftstillatelse har anledning til å resirkulere halvparten av tonnasjen på det norske markedet. Gipsgjenvinningen er etablert i et eget selskap, som har fått navnet New West Gipsgjenvinning AS, og er et 50/50 samarbeid mellom Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling, som har drevet med gipsgjenvinning siden midten av 80-tallet.

Det finnes to store produsenter av gipsprodukter i Norge, Norgips (Knauf) og Gyproc (St. Gobain). Begge henter råvarer i form av gipspulver i Tyskland. Begge disse produsentene har inngått en avtale med New West Gipsgjenvinning om leveranser av resirkulert gipspulver fra anlegget i Holmestrand. Det resirkulerte gipspulveret fra Holmestrand vil altså erstatte deler av råvareimporten fra Tyskland. Dette er sirkulærøkonomi i praksis og er med på å ytterligere forsterke Norsk Gjenvinning som den ledende aktøren i det norske gjenvinningsmarkedet.

Gips er evig gjenvinnbart
Gjenvinningsgraden fra gipsavfall er høy, over 90 prosent, og det resirkulerte gipspulveret har en meget høy kvalitet. Dette er en industriell løsning som med tanke på høyt volum og god kvalitet gjør det resirkulerte sluttproduktet attraktivt for gipsprodusentene.

- I prinsippet er gips evig gjenvinnbart, forteller innovasjonssjef Thomas Mørch. Etter jern og metall, er det antagelig det mest gjenvinnbare materialet vi håndterer for kundene våre, sier han. Han har sammen med flere i konsernet jobbet i over to år med å få på plass anlegget. - Innovasjon handler om å løse et problem med en løsning som ikke er fullt ut kjent på forhånd. Det er viktig å lære underveis og ha tålmodighet for å sikre gjennomføring av innovasjonsprosjektene. Det er derfor utrolig gøy å se at vi er i produksjon og at etterspørselen, som vi nå erfarer i markedet, bekrefter behovet for en materialgjenvinningsløsning for gips, sier han.

Gjenvinningsløsningen er et bidrag til å imøtekomme behovet for økt materialgjenvinning av byggavfall, hvor EU har satt et krav om 70 prosent materialgjenvinning fra 2020. I dag er dette tallet på 42 prosent i Norge.

2018 – et oppstartsår
Gipsgjenvinningsfabrikken startet produksjonen i august og har nå vært i drift i drøye to måneder. 2018 er et år for gradvis opptrapping av produksjon, og volumene vil økes kontinuerlig. Innenfor dagens tillatelse kan anlegget ta imot 40 000 tonn. Med progresjonen man ser nå vil denne kvoten kunne oppfylles allerede i løpet av 2019. Anlegget vil både kunne ta imot gipsavfall fra riveprosjekter, nybygg og produksjonsspill.

- Med andre ord adresserer vi her både et stort eksisterende behov og et marked med betydelig vekstpotensial, forteller Thomas.

NGs eierinteresser blir ivaretatt gjennom styrerepresentasjon, ved innovasjonssjef Thomas Mørch og divisjonsdirektør for metall, Andreas Lindström.