R3 Entreprenør

R3 Entreprenør og Øst-Riv går sammen for å skape en plattform for vekst i det nordiske markedet for rivetjenester

19.12.2018

Norsk Gjenvinning inngikk i desember 2018 en avtale om å erverve Øst-Riv AS og slå det sammen med R3 Entreprenør AS, for skape en større og mer konkurransedyktig aktør innen rivningssegmentet. De to selskapene legges som 100 prosent eide døtre under et holdingselskap, der dagens eiere i Øst-Riv blir med videre på eiersiden. 1. mars 2019 ble Øst-Riv AS formelt en del av NG-konsernet.

- NG-konsernet har ambisiøse vekstmål innenfor riving, og Øst-Riv representerer en veldig god match for å akselerere våre vekstplaner. Med Øst-Riv på laget vil vi få større kraft til både organisk og strukturell vekst, og vi ser store muligheter til å styrke vår posisjon i Norge og vokse i nye geografier, sier Bjørn Arve Ofstad, divisjonsdirektør prosjektbaserte virksomheter i NG og styreleder i R3 Entreprenør.

Kombinasjon av det beste fra to selskaper
Øst-Riv og R3 Entreprenør har komplementære tjenester og kompetanseområder, og vil videreføres som egne selskaper og brands. Dette for å gi NG-konsernet en bredere og mer komplett plattform for sin satsning på nordisk vekst i rivningssegmentet.

- Vi er glade for muligheten til å bli en del av NG-konsernet og ser frem å jobbe tett sammen med R3 Entreprenør for å bygge en ledende norsk og nordisk aktør. Vi har stor tro på at vi sammen kan oppnå raskere vekst og bedret lønnsomhet igjennom videreutvikling av våre respektive kompetanseområder og god utnyttelse av ressurser og maskiner på tvers av selskapene, sier Terje Østdal og Erik Andre Vee som er hovedeierne i Øst-Riv.

Ledelse og styre
R3 Entreprenør og Øst-Riv legges under et holdingselskap som skal hete Nordic Demolition. Her vil Bjørn Arve Ofstad ha rollen som styreleder, og i tillegg vil Odd Petter Børde være styremedlem. Børde er i dag ansatt i R3 Entreprenør og i tillegg medeier og styremedlem. Fra Øst-Riv vil Terje Østdal og Fredrik Bergaplass tre inn i styret i Nordic Demolition. Begge to er i dag medeiere i Øst-Riv sammen med Erik Andre Vee, Steinar Vee, Øivind Østdal og Thomas Lindseth, som alle blir aktivt med videre.

 

Om Øst-Riv:
Øst-Riv AS er et entreprenørfirma med ca. 75 ansatte som leverer tjenester innen riving, miljøsanering, betongsaging og konstruktiv oppbygging med stål og betongarbeider. I 2018 blir omsetning ca. 235 MNOK. Selskapets ledelse har over 30 års erfaring når det gjelder riving, med et stort kontaktnett i bransjen og hovedkontor i Slemmestad. Hovedarbeidsområde er Oslo og Østlandsområdet, med oppdragsgivere fra store entreprenørselskaper til mindre utbyggere.

Om R3 Entreprenør:

R3 Entreprenør AS er en ledende aktør i Norge med lang erfaring innenfor miljørådgivning, riving, miljøsanering, betongsaging og kjerneboring. Selskapet har ca. 115 ansatte og leverer prosjekter for private- og offentlige bygningseiere, og nasjonale- og regionale entreprenører, og omsetter i 2018 for ca. 240 MNOK. R3 utfører prosjekter over hele landet og er representert med kontorer i Oslo, Drammen, Skien, Rudshøgda og Trondheim.