Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Recover setter krav til sorteringsgrad av avfallet sitt – som første skadesaneringsselskap

04.04.2019

Som første skadesaneringsselskap har de satt et mål om 60 prosent sortering i første omgang. Med god statistikk fra prosjektene fremover blir det lettere å følge opp målene.

1. april signerte Norsk Gjenvinning, Isekk og Recover en samarbeidsavtale som skal styrke Recover sitt miljøarbeid. Fremover skal avfallet som genereres i hvert prosjekt sorteres der arbeidet utføres.

- Frem til nå har vårt mål vært at prosjektene skal sortere på Recover-lokasjonene, men dessverre har ikke oppfølgingen av avfallet vært like sterkt. Signering av avtalen med Norsk Gjenvinning og Isekk markerer starten på et ønske om å endre dette. Fremover vil vi kunne måle sorteringsgraden og dermed justere innsatsen for å nå disse målene, forteller Thomas Østby, Regionsjef OAK (Oslo, Akershus, Ringerike) i Recover.

Frem til samarbeidsavtalen ble signert stod det containere på tomten til Recover, hvor alle prosjektene kastet avfallet sitt. Dette skapte liten oversikt over hvilke prosjekter som kastet hva og dermed var det vanskelig å følge opp.

Avtalen med Norsk Gjenvinning og Isekk innebærer mindre beholdere eller sekker på alle oppdragene slik at sorteringen blir lettere for den enkelte. Dette vil også gjøre at fraksjonene forholder seg renere enn om alt først ble slengt sammen for så å sortere det på et senere stadium.

- Det er høye kvalitetskrav til sekundære råvarer. Økt sortering er derfor viktig for å sikre at fraksjonene kan materialgjenvinnes. At Recover nå setter seg høye mål om sortering er noe vi heier på og håper andre i bransjen legger merke til og følger etter, forteller Jørn Frydenlund, KAM for bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning.