«Ringer i Vannet» en suksess i Norsk Gjenvinning

06.05.2015

Gjennom Norsk Gjenvinnings medlemskap i NHO deltar Oslo-avdelingen på andre året i prosjektet "Ringer i vannet". Prosjektets målsetning er å bistå personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, til å komme inn i ordinære jobber. I dag ble det gjennomført en jobbmesse i prosjektets regi.

Prosjektet bidrar til å få personer ut i arbeid via attføringsbedrifter ved å tilby arbeidspraksis og muligheter for ansettelse av kandidater som på forhånd er kartlagt og funnet egnet til stillingen.

- Dette har vært en kjempesuksess, sier regionsjef Frode Karlsen. - Kontaktpersoner i «Ringer i Vannet» kjenner bedriften godt og treffer bra med kandidater.

I praksisperioden har medlemsbedriftene ikke arbeidsgiveransvar for kandidaten, og skulle det mot formodning ikke fungere kan praksisforholdet avsluttes på dagen.

- Vi har ikke hatt noen problemer – vi har fått noen «gullkorn» som ansatte, sier Karlsen. - Vi foretrekker faktisk «Ringer i Vannet» fremfor bemanningsforetak. Det er litt mer jobb, men gir veldig gode resultater.

I dag arrangerte Ringer i Vannet-prosjektet, NHO Oslo og Akershus, jobbmesse i Næringslivets Hus. Over 170 arbeidssøkere og bedriftsrepresentanter var påmeldt. Norsk Gjenvinnings representanter reiste hjem med mange interessent CV-er i bagasjen.

Mer om jobbmessen og Norsk Gjenvinnings deltagelse ›

Mer informasjon om prosjektet ›