Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Runa Opdal Kerr blir ny Chief Sustainability Officer (CSO) i Norsk Gjenvinning-konsernet

30.09.2022

Ansettelsen av CSO bidrar til å synliggjøre bærekraftambisjonene til konsernet og kobler ESG-arbeidet tett til finans – en viktig nøkkel for å lykkes med omstillingen til en sirkulær økonomi.

Runa Opdal Kerr, som i dag er direktør i Finans Norge, tiltrer stillingen som CSO i konsernet 1. januar 2023. Hun var juridisk direktør i Norsk Gjenvinning fra 2007 til 2016 og har også sittet i styret i konsernet.

- Vi er glade for å kunne ønske Runa velkommen tilbake til Norsk Gjenvinning. Med sin tunge erfaring fra vår industri og med en sterk bakgrunn fra finansnæringen, vil hun bli et viktig medlem av ledelsen og en sentral støttespiller for meg og CFO fremover. Vi er derfor utrolig fornøyde med at Runa takket ja til stillingen som CSO i Norsk Gjenvinning-konsernet, sier CEO Bjørn Arve Ofstad.

Han er tydelig på at rollen som CSO skal bygge videre på den sterke historien til konsernet, samtidig som målet er å stake ut veien videre. CSO vil ha det overordnede ansvaret for bærekraft, compliance, næringspolitikk og kommunikasjon.

- Dette var en mulighet jeg ikke kunne takke nei til.  At CSO sammen med CFO utgjør ledergruppen til konsernsjefen gir et tydelig signal på hvor mye Norsk Gjenvinning satser på å bygge bærekraftige forretningsmodeller, sier Runa Opdal Kerr.

 - For å lykkes med å integrere bærekraftarbeidet i selskapets strategi, er samarbeidet mellom CFO og CSO helt avgjørende. Dette blir viktige partnere for meg og resten av ledelsen når vi skal levere på strategien til konsernet. Med stadig økende krav fra markedet og myndigheter i både Norge og EU ønsker vi å ligge et steg foran, sier Bjørn Arve Ofstad.

Han er også tydelig på at Runas sterke næringspolitiske bakgrunn fra både arbeid i KS og verv i Norsk Industri vil styrke konsernet i å oppnå målene fremover.

- Norsk Gjenvinning vil spille en svært viktig rolle i den nødvendige omstillingen Norge må gjennom for å bli et bærekraftig samfunn. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet sammen med alle de dyktige medarbeiderne i selskapet, avslutter hun.