Presserom 2019

Samarbeid flytter (søppel)fjell i Mali

14.10.2020

Mange bedrifter er inne i en spesielt krevende tid. Slik er det også for utviklingslandene. Derfor er det viktigere enn noensinne at norske bedrifter tar et globalt samfunns- og miljøansvar gjennom å dele sin kompetanse.

Søppelfyllinger store som fjell. Elver fulle av søppel: Opp mot 40 prosent av dagens avfall globalt dumpes på åpne plasser eller søppeldynger, særlig i land i Afrika Sør for Sahara. Årsakene er økt urbanisering, befolkningsvekst og manglende ressurser til å imøtekomme utfordringen. Returkraft, forbrenningsanlegget i Kristiansand, har vært en god samarbeidspartner for Strømmestiftelsen i mange år, men for to år siden tok samarbeidet en ny vending. Returkraft hadde lenge ønsket en ny dimensjon i prosjektene de støttet, nemlig avfallshåndtering. Samtidig var Strømmestiftelsen på vei inn i en ny strategiperiode hvor behovet for grønne programmer ble mer og mer tydelig i bistandsarbeidet. 

Sammen bestemte vi oss for å utfordre aktører i norsk avfallsbransje på å bruke sin kompetanse i arbeidet med å skape grønne jobber gjennom avfallshåndtering i Mali. Norges største avfallsaktør, Norsk Gjenvinning, ble raskt en del av teamet. Målet var å få Strømmestiftelsens fokus på jobbskaping til å henge sammen med det enorme behovet for kunnskap om og reduksjon av avfall i Mali.

For å få en felles forståelse av utfordringene vi stod overfor, reiste partene til Mali for å kartlegge situasjonen og vurdere hvordan de enorme fjellene med søppel burde gripes an. Returkraft og Norsk Gjenvinning tilgjengeliggjorde nettverk og kompetanse, mens Strømmestiftelsen sørget for kontakt med myndigheter og lokale aktører i Mali.

Et konkret resultat av dette Mali-samarbeidet er skolepulter laget av resirkulert plast. De første stod ferdige i september. Gjennom å samle plast og levere den til gjenvinning har kvinnegrupper fått opplæring og inntekt. Unge kvinner og menn har lært seg hvordan plasten skal håndteres og hvordan man kan støpe den om til skolepulter – som så selges. Dermed bringer avfallsbransjen i Norge inn sirkulær økonomi til bistandssektoren. Siden materialet skolepultene i Mali vanligvis lages av er tre, bidrar prosjektet også til å bevare skog i et område hvor ørkenspredning er en utfordring.

Dette løser imidlertid ikke avfallsutfordringen i Mali. Søppelfjellene vokser i rasende fart, og bare i hovedstaden Bamako finnes det 432 uformelle søppelfyllinger. Men forbedret avfallshåndtering og resirkulering har et enormt potensial for å skape flere type jobber for mennesker med ulik utdanning og livssituasjon i de i ulike leddene av avfallshåndtering, og får vi til dette i et land med enormt behov for arbeid, har vi kommet langt. Da må vi agere på flere nivåer, og løsningene som velges må være gode og kreative. Ikke minst må de tilpasses lokal kontekst og kultur for å fungere. I løpet av det neste året er målet med arbeidet i Mali å teste løsninger for forbrenning og kompostering, samt bygge opp logistikk og kompetanse som kan bidra til å gjøre noe med de enorme avfallsutfordringene.

FNs bærekraftsmål 17 oppfordrer til samarbeid for å nå bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Samarbeid og kompetansedeling mellom ulike aktører gjør at vi klarer å realisere prosjektet i Mali. Miljøuka i Kristiansand denne uka har som mål å inspirere, motivere og hjelper innbyggere, næringsliv og det offentlige til å ta gode og grønne valg. Den utfordringen har vi tatt – og vi håper flere ulike bedrifter og aktører med ulik spisskompetanse vil gjøre det samme. Utfordringen er herved gitt! 

Dette innlegget var på trykk i Fædrelandsvennen 14.10.20 og er skrevet av Alice Leland Høye (Strømmestiftelsen), Jon Bergan (Norsk Gjenvinning) og Lars Erik Harv (Returkraft)