Presserom 2019

Sikker sletting er en viktig del av digital sikkerhet

19.09.2019

Alle har et behov for at sensitiv informasjon ikke skal komme på avveie. I støtte av sikkerhetsmåneden inviterer Norsk Makulering til Makuleringsdugnaden.

Den nasjonale sikkerhetsmåneden oktober nærmer seg. Hvert år siden 2011 har Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) invitert til en dugnad for en tryggere digital hverdag. Norsk Makulering støtter denne dugnaden og vil rette oppmerksomheten mot at sikker datasletting er en viktig del av den digitale sikkerheten. Det gjøres ved å invitere til Makuleringsdugnaden – en kampanje som startet opp i september og varer ut november.

– I en tryggere digital hverdag skal ikke personopplysninger eller andre sensitive data komme på avveie, sier administrerende direktør i Norsk Makulering, Pål Karlsen.

– For å klare det må virksomhetene ha et gjennomarbeidet opplegg for informasjonssikkerhet. Det er da også et krav i EUs personvernforordning (GDPR) som nå er en del av personopplysningsloven. En viktig del av informasjonssikkerheten er å ha sikre sletterutiner.

Norsk Makulering jobber med slik sletting. Vår metode er makulering ved kverning både av digitale lagringsmedier som PCer, nettbrett, mobiltelefoner og harddisker, samt av papirdokumenter. Vi har spesialkverner som sørger at disse kvernes til å små biter at det opprinnelige innholdet ikke kan gjenskapes. I den forbindelse er det viktig å være klar over at innhold i papirdokumenter kan gi grunnlag for datakriminalitet som hacking og ID-tyveri.

Kvernet materiale blir gjenvunnet og komponenter fra PC går til gjenbruk der det er mulig.

– Vi vet at det rundt omkring i norske virksomheter både finnes digitale lagringsmedier og papirdokumenter med sensitivt innhold som burde vært slettet. I den nasjonale sikkerhetsmåneden synes vi det er på sin plass med en dugnad for sletting av dette innholdet. Derfor har vi satt i gang kampanjen Makuleringsdugnaden. Den bør også være starten på et mer systematisk og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerhet, avslutter Karlsen.


Les mer om Norsk Makulering på deres nettsider, Makuleringsbloggen og nettsiden for Makuleringsdugnaden.