Nyhetsbilder

Sirkulærøkonomi er løsningen

25.05.2022

Verden går tom for ressurser, og samtidig står produksjon av nye varer og produkter for 45 % av verdens klimagassutslipp. Løsningen på disse store problemene er sirkulærøkonomien.

I Norsk Gjenvinning er vi glade for tydelige og bevisste politikere som vil gjøre en forskjell. Høyre har denne uken lagt frem et representantforslag på Stortinget med 20 konkrete og treffsikre tiltak for å få til en raskere og mer effektiv overgang til en sirkulær økonomi.

Vi trenger blant annet myndighetskrav om økt materialgjenvinning, krav til bruk av gjenvunnet råvarer i produksjon, krav til ombruk når det er mulig og standardiserte rapporteringskrav utfra et verdikjede- og livsløpsperspektiv. I tillegg trenger vi at myndigheter og det offentlige er pådrivere gjennom et målrettet virkemiddelapparat, og at anbudskriterier vektlegger betydelig at sirkulærøkonomiske løsning benyttes og at relevante miljøkriterier oppnås.

-Det haster med å lykkes med det grønne skiftet, sier Bjørn Arve Ofstad, konsernsjef i Norsk Gjenvinning.

-Skal vi nå 1,5 graders målet i Paris-avtalen, trenger vi offensive og modige politikere som er villige til å stille krav til både det private og offentlige og bevilge midler for å få til endring. At kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik kun vektlegger rapportering og dokumentasjon når han omtaler regjeringens tiltak for bærekraft i byggenæringen i Aftenposten, er like effektivt som å se på sanden renne gjennom et timeglass. Ingenting skjer, mens tiden løper fra oss. Regjeringen må bruke denne krevende tiden vi er inne i til å skape positiv endring, oppfordrer Ofstad.