Presserom 2019

Sirkulærøkonomi i praksis

16.08.2019

15. august var det offisiell åpning av Den Sirkulære Gipsfabrikken til Norsk Gjenvinning i Holmestrand. Til stede for begivenheten var blant annet Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, samt Holmestrands ordfører Alf Johan Svele, fra Høyre.

- Etter en uke i Arendal hvor mange snakket om sirkulærøkonomi var det fint å kunne vise Klima- og miljøminister Ola Elvestuen et reelt eksempel på hvordan det kan gjøres, forteller Thomas Mørch, innovasjonsdirektør i Norsk Gjenvinning og styreleder i New West Gypsum Recycling.

Veien til mål har krevd innsats og samarbeid i verdikjeden.

- For å starte gipsfabrikken var samarbeid i verdikjeden helt avgjørende. Vi klarte å skape et moment hvor hele verdikjeden hoppet samtidig. For at løsningen skulle bli industriell var vi avhengige av at gipsavfallsprodusentene var villige til å sende gipsen til oss i motsetning til deponi, samt at vi også var helt avhengige av gipsprodusenter som så verdien av en resirkulert innsatsfaktor i sin produksjon, sier Mørch.

Evig gjenvinnbart med høy grad av kvalitet

Gips er evig gjenvinnbart og et prakteksempel på sirkulærøkonomi i praksis. Ifølge tall fra SSB skapes det 80.000 tonn gipsavfall i året. Den Sirkulære Gipsfabrikken, som er eid 50/50 av Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling tar i dag imot halvparten av all tonnasje, men venter på økt tillatelse fra Fylkesmannen.
Teknologien som brukes er den fremste på markedet innen gipsgjenvinning og har vært viktig for å kunne levere høy kvalitet til gipsprodusentene, som Norgips. I dette tilfellet produseres gipspulver som er 99,5 prosent rent for at den skal kunne omsettes til nye gipsplater. Norgips på sin side kan blande inn opp til 15 prosent resirkulert gips i sine nye plater.


NG-helter som jobber i produksjon på Den Sirkulære Gipsfabrikken. Fra venstre: Simo Vorkapic, Jørgen René Lønn, Joakim Pettersen og Kim Huenicke. 

En entusiastisk Klima- og Miljøminister
Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen var svært positiv i sin tale fra podiet, og var tydelig på at sirkulærøkonomi handler om næringsutvikling, det er det som vil skape arbeidsplasser og bygge landet videre.

- Vi må skape en global økonomi innenfor naturens tåleevne, sa Ola Elvestuen fra scenen.


Konsernsjef i Norsk Gjenvinning og Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen. 

I det ligger det mye, men en viktig del er å bruke ressursene vi har om og om igjen i stedet for å stadig ta ut nye råvarer. Gips er et sånt eksempel.

- Den resirkulerte gipsen Norsk Gjenvinning produserer kan vi levere til Norgips og andre gipsprodusenter. Da erstatter vi den jomfruelige råvaren som ellers måtte ha blitt importert fra Europa, sier konsernsjef Erik Osmundsen.

Dette bidrar med å redusere klimautslippene forbundet med transport av råvarer til gipsproduksjon, det reduserer kostandene og ikke minst sikrer det at råvarene forblir i kretsløpet – det er både bærekraftig og et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis.