Presserom 2019

Sorterer alt avfall på byggeplass etter storsatsing

17.06.2019

AF Gruppen og Norsk Gjenvinning har nådd sitt ambisiøse mål om å sortere alt avfall på Oslo S Utviklings byggeplass i Bjørvika. Hemmeligheten er kompetanseheving, kursing og tett oppfølging. Nå ønsker resten av byggebransjen å lære.

– Vi har allerede hatt på plass systemene for å sortere alt avfall på byggeplassen en stund. Men bevisstheten blant arbeiderne rundt bruken av systemene og oppfølgingen og tilretteleggingen på byggeplass, har ikke vært god nok. Dermed har sorteringen i praksis ikke fungert godt nok, forteller ytre miljøansvarlig Ekaterina Bobrineva fra AF Gruppen.

Øker bevisstheten om gjenvinning
Dette ville AF Gruppen med sine høye miljøambisjoner gjøre noe med. Med hjelp fra Norsk Gjenvinning utviklet de derfor egne avfallskurs. Målet var å heve kompetansen og bevisstheten knyttet til avfallssortering på byggeplassen.

– På hvert kurs deltar 15 arbeidere. De lærer blant annet om ressursknapphet, avfallsmengder og hvorfor det er så viktig å sortere og gjenvinne. I tillegg lærer de helt konkret hvor og hvordan ulikt avfall skal kastes her på byggeplassen, forteller Jørn Frydenlund i Norsk Gjenvinning.

Kompetanseheving ga økt sorteringsgrad
Frydenlund har utviklet avfallskurset sammen med AF Gruppen. Det har vært en stor suksess på byggeplassen til Oslo S Utvikling i Bjørvika.

– Vi har kurset rundt 150 arbeidere til nå, og det har hatt veldig positiv innvirkning på hvor mye avfall vi sorterer. Vi opplever også at arbeiderne synes det er meningsfullt å lære mer om dette. De blir engasjert og har mange spørsmål om avfallshåndteringen, forteller Bobrineva.

Sortering gir stor miljøgevinst
Mens loven krever at minst 60 prosent av bygningsavfall sorteres, har AF Byggfornyelse operert med et internkrav om 85 prosent sortering. Med kompetanseheving og nye avfallskurs, er kravet økt til 99 prosent i Bispevika.

– Etter at vi begynte å samarbeide med Norsk Gjenvinning, har vi hatt 100 prosent sorteringsgrad, forteller Bobrineva.

Når alt avfall sorteres i tydelig merkede containere på byggeplassen, betyr det at byggeplassmaterialene kan materialgjenvinnes. Gipsrester brukes for eksempel til å produsere ny gips, og alt av metall smeltes om for å brukes igjen. Betong og stein som sorteres blir brukt som underlag når det bygges nye gang- og sykkelveier.

– Og når vi snart må flytte brakkeriggen vår, vurderes den flyttet ut på en lekter i fjorden som er bygd av 100 prosent gjenvinnbare materialer, sier anleggsleder rigg Ola Bratsberg i AF Gruppen.

Sparer store beløp på å sortere
I tillegg til miljøgevinsten, er det også god økonomi i økt grad av avfallssortering.

– En så høy sorteringsgrad slår ut på økonomien, fordi det å levere usortert restavfall er veldig dyrt. Når vi leverer fra oss ett tonn med betong istedenfor restavfall, sparer vi mer enn 500 kroner per tonn, forteller Bobrineva i AF Gruppen.
AF Gruppen har sammenlignet utgiftene ved å sortere 86 prosent av avfallet og 99 prosent fra byggeplassen i Bjørvika. Sistnevnte reduserer kostnadene til avfallshåndtering med godt over ti prosent.

Flere entreprenører vil ha avfallskurs
Både AF Gruppen og Norsk Gjenvinning har imidlertid større ambisjoner enn innsparinger. For AF Gruppen er prosjektet ett av mange med utspring i at Oslo S Utvikling utfordrer dem til å finne kreative og effektiviserende måter å samarbeide med sine underleverandører.

– Gjennom samarbeidsprosjekter og nye initiativer som dette med Norsk Gjenvinning, skal vi bidra til å endre byggebransjen! slår anleggsleder Bratsberg fast.
Administrerende direktør Synnøve Lyssand Sandberg i Oslo S Utvikling er glad for å se konkrete resultater av deres satsing med AF Gruppen.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan oppnå vårt felles mål om verdimaksimering ved å tenke nytt i våre byggeprosjekter. At dette er et tiltak som både gir økonomiske og miljømessige gevinster, er et stort pluss, sier Lyssand Sandberg.

Jørn Frydenlund i Norsk Gjenvinning har tro på at slike endringer i byggebransjen kan gi store miljøgevinster i tiden som kommer.

– Dette er første gang vi i Norsk Gjenvinning har avfallskurs for alle underleverandører på byggeplass. Jeg har allerede fått forespørsler fra flere av de andre største norske entreprenørene som også vil ha avfallskursing på sine byggeplasser. Det er veldig positivt at viljen til å utveksle erfaringer mellom entreprenører er blitt større, samtidig som byggebransjen i økende grad har fokus på å minimere avfall, sier Frydenlund.