Bildedatabase fra ScanStock

Statsråd på befaring på rasstedet

16.11.2016

Olje- og energiminister Tord Lien og representanter fra Norges vassdrags og energiverk (NVE) har i dag besøkt stedet der det i forrige uke gikk et voldsomt kvikkleireskred i Sørum kommune. Politiet leter fortsatt etter tre omkomne skogsarbeidere som befant seg i området da skredet gikk.

I forbindelse besøket sa statsråden blant annet at det skal settes av ressurser til en gransking av skredulykken i Sørum og at NVE skal prioritere granskingen.

Skredet skjedde på et jordbruksområde like ved Norsk Gjenvinning m3 (NGm3) sitt massemottak ved Asakvegen. NGm3 sine ansatte og anlegg er ikke direkte berørt av raset, men selskapet har bistått i redningsarbeidet som ledes av politiet.

Våre tanker går først og fremst til de pårørende, grunneier og de andre berørte i området. Vi har også etablert et støtteapparat for oppfølging av våre ansatte og samarbeidspartneres ansatte som har vært tettest på hendelsene.

Vi vil bistå politiet og eventuelle andre myndigheter i undersøkelsene som nå har startet. Vi kartlegger blant annet våre aktiviteter i området for å kunne bistå myndigheter med fakta. Det har ikke rast masser fra massemottaket hvor NGm3 er tiltakshaver, men på et jordbruksområde like i nærheten der vi har hatt folk og maskiner i arbeid på oppdrag fra grunneier.

Massemottaket vil som følge av den tragiske ulykken være stengt for leveranser inntil myndighetene igjen åpner området for trafikk.