Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Fra venstre: Anna Ryrberg, Reynir Indahl, Christian Melby, Erik Osmundsen, Ole Enger, Per Anders Hjort.

Summa Equity kjøper Norsk Gjenvinning

21.12.2017

20. desember inngikk Summa Equity Fund I (Summa) en avtale om å kjøpe Norsk Gjenvinning-konsernet fra Altor Fund III (Altor). Transaksjonen er avhengig av myndighetsgodkjennelse og forventes gjennomført i 1. kvartal 2018.

Norsk Gjenvinning-konsernet er Norges største og ledende gjenvinningsselskap, med rundt 1200 ansatte og en årlig omsetning på i overkant av 4 milliarder kroner. Selskapet har siden 2011 hatt Altor som hovedeier, og har i denne perioden styrket sin posisjon som ledende aktør innen gjenvinning, globalt salg av resirkulerte råvarer og industrielle løsninger for sirkulær økonomi.

- Vi er svært entusiastiske over å få Summa inn som ny eier. De deler blant annet vår tro på at et selskap som vil være bærekraftig ikke bare må legge vekt på det økonomiske, men også på miljøet og det sosiale fotavtrykket. Norsk Gjenvinning er inne i en spennende fase med fokus på industrialisering, innovasjon og nordisk vekst, og vi har stor tro på at Summa kan bidra positivt til vår videre utvikling, sier Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning.

Summa Equity er et oppkjøpsfond som fokuserer på investeringer i selskaper i Norden som vokser basert på sterke megatrender og som tilbyr løsninger på utfordringer innen ressursknapphet, energieffektivitet, demografiske endringer og digitalisering. Managing Partner i Summa Equity, Reynir Indahl, har god kjennskap til bransjen. Summa eier allerede det svenske gjenvinningsselskapet Sortera, og Indahl har tidligere vært styreformann i Norsk Gjenvinning.

- Selskapet viser at bærekraft og lønnsomhet kan kombineres, og jeg er spesielt imponert over at Norsk Gjenvinning i år kom på Ipsos topp 20 liste over selskap i Norge med best omdømme. Det er utrolig sterkt for et industrielt selskap. Både fokus og forretningsmodell passer veldig bra inn i Summa sin investeringsfilosofi. Vi ser frem til å være med å utvikle Norsk Gjenvinning videre, sier Indahl.

- Vi er imponert over den posisjonen Norsk Gjenvinning har oppnådd og utviklingen selskapet har hatt under Altors eierskap. Vi har tro på at Norsk Gjenvinning kan fortsette utviklingen til å bli et av de ledende selskapene i Norden innen den sirkulære økonomien, sier Christian Melby, Partner i Summa og medansvarlig i transaksjonen.

Norsk Gjenvinnings styreleder Ole Enger har bakgrunn fra Norsk Hydro, Elkem, Sapa og REC. Han har vært en viktig bidragsyter til arbeidet med driftsforbedringer i konsernet. Enger blir med videre som styreleder når Summa tar over eierskapet av konsernet.

- Summas kjøp av Norsk Gjenvinning er en anerkjennelse av jobben alle de ansatte har lagt ned de siste årene. Jeg er særlig imponert over forbedringstakten i selskapet. Men jobben med å industrialisere konsernet er ikke over, og jeg ser frem til å være med videre for å sikre kontinuiteten i dette arbeidet, sier Enger.

 

Om Norsk Gjenvinning-konsernet
Norsk Gjenvinning ble etablert i 1926 og er i dag markedslederen i det norske gjenvinningsmarkedet. Konsernet samler årlig inn ca. 1,8 millioner tonn avfall fra næringslivet og produserer resirkulerte råvarer som selges i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr konsernet husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Konsernet har ca. 40 anlegg og ca. 1 200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner.

Om Summa Equity
Summa Equity ble etablert i 2016 og stengte sitt første fond i februar 2017 på SEK 4,5 milliarder kroner. Summa investerer i Nordiske selskaper som har langsiktig vekstpotensial drevet av sterke megatrender innen temaene Ressursknapphet, Energieffektivitet, Demografiske Endringer og Teknologidrevne virksomheter. Mer informasjon på http://summaequity.com