2021 Feilkastet fyrverkeri, som gikk av i papirlinjen på anlegget.

Takk for at du ikke kaster batterier i restavfallet!

22.12.2021

Vi er inne i en tid hvor risikoen for brann på gjenvinningsanleggene landet over øker. I forbindelse med jul- og nyttårsfeiring lyser vi nordmenn opp hverdagen så godt vi kan, ofte ved bruk av store mengder batterier. Disse kan skape brann om de ikke kastes riktig.

- Våre kolleger på gjenvinningsanlegget opplever ukentlig å være i beredskap på grunn av feilsortert avfall som setter både liv, helse og miljø i høy risiko, sier Tomas Korneliussen, driftsleder for papir, papp og plast hos Groruddalen Miljøpark.

Vi opplever dessverre at det dukker opp både fyrverkeri og batterier som er sortert feil og mange ganger sammen med papir- og restavfallet. Sikkerheten til de som jobber på anleggene trues betraktelig når man ikke kaster det farlige avfallet riktig.

Vi oppfordrer derfor alle om å huske at:

  • Brukte batterier leveres gratis til nærmeste dagligvarebutikk, eller en hvilken som helst annen butikk som selger batterier. Ser du ikke beholderen snakker du med de i kassen.
  • Fyrverkeri som er helt uten krutt kan kastes som restavfall, men aldri som papiravfall.
  • Ubrukt fyrverkeri er ikke avfall og skal derfor ikke kastes eller leveres til miljøstasjoner, men leveres tilbake til forhandler.

Fare for brann og eksplosjoner
Fyrverkeri og batterier kan starte eksplosjoner og branner som frembringer livsfarlige situasjoner for de ansatte. I tillegg kan brann ødelegge for viktig miljøarbeid ved å påføre store ødeleggelser på sorteringsmaskinene inne på anleggene. Ifølge Korneliussen har Norsk Gjenvinning investert i gode systemer og teknologi for å oppdage branntilløp tidlig, som for eksempel varmesøkende kameraer, samt har god opplæring av medarbeidere. Dessverre oppstår det likevel ukentlig branntilløp som resultat av feilsortert avfall. Under høytiden øker hyppigheten på branntilløpene fordi batterier, småelektronikk og fyrverkeri ikke blir sortert på riktig måte.

På forhånd, takk for at du ikke setter livene til de som jobber på gjenvinningsanleggene i fare. Det krever lite å gjøre det riktig, men det utgjør en enorm forskjell for sikkerhet arbeidet i arbeidet med gjenvinning av avfall - og vi har ingen tid å miste i vårt miljøarbeid.