Presserom 140521 ELB PR på Hvaler Thomas Mørch, sjef for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning

Tema: Fritidsbåter – et miljøproblem

04.06.2014

Omtrent halvparten av den norske båtparken er over 25 år gammel. Mange båter blir parkert langs kysten – og på havets bunn. Norsk Gjenvinning har i stor grad løsningene på det som er et økende miljøproblem.

Tallene er oppsiktsvekkende: Årlig kasseres det omtrent 5 000 fritidsbåter. Bare omtrent 20 prosent av disse kan redegjøres for. Norsk Gjenvinning ser stadig eksempler på at gamle fritidsbåter utgjør et miljøproblem langs kysten.

Samtidig er det slik at halvparten av Norges 750 000 fritidsbåter er produsert tidligere enn 1990. Dermed ligger det an til en sterk økning i antall kasseringsobjekter fremover. 

Det er flere årsaker til at samfunnet bør ta tak i problemet, mener Thomas Mørch, sjef for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning: - Båtvrakene består av materialer som kan gjenvinnes, men som i dag er bortkastede ressurser. Dessuten er det slik at mange båter inneholder betydelige mengder farlig avfall, og disse må håndteres på forsvarlig vis, sier han.

Norsk Gjenvinning har engasjert seg i saken sammen med blant andre båtbransjen interesseorganisasjoner (Norboat), båteiere (Kongelig Norsk Båtforbund), miljøorganisasjoner (Bellona) og forskere fra SINTEF. En bred allianse som fremfor alt har vært opptatt av å finne løsninger.

Et forskningsprosjekt har vist at det for en typisk plastbåt er mulig å oppnå en gjenvinningsgrad på over 90 prosent. Med andre ord: Over 90 prosent kan bli til råvarer og innsatsfaktorer til fornybar energi. En typisk trebåt inneholder derimot store mengder giftig bunnstoff som må håndteres forskriftsmessig.

Norsk Gjenvinning har dessuten løsninger for infrastruktur, logistikk, prosessering, sertifiseringer og eksporttillatelser på plass.

Når det gjelder finansiering har flere aktører foreslått å etablere en returordning som finansieres gjennom en avgift på salg av nye fritidsbåter. På sikt vil returordningen dermed kunne finansiere seg selv. Norsk Gjenvinning støtter forslaget.

- Temaet har vært på agendaen i svært lang tid, helt tilbake til da daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vurderte å innføre en vrakpantordning for plastbåter i 1991. Vi har i stor grad løsningene og er utålmodige etter å komme i gang. Men politikerne og myndighetene sitter med nøkkelen, sier Mørch.

 

Kontaktperson:

  • Thomas Mørch, sjef for forretningsutvikling i Norsk Gjenvinning, mobil 951 06 064