2022 Tiril Bratt (27) er fabrikksjef på Groruddalen miljøpark (GMP) i Oslo.

Tiril Bratt tatt opp til Female Future

01.09.2022

Fabrikksjef Tiril Bratt har blitt tatt opp til årets kull av NHO sitt lederutviklingsprogram Female Future. Hvert år blir 60 kvinnelige talenter tatt opp til det ni måneders lange programmet, hvor temaene ledelse, kommunikasjon, styrekompetanse, nettverksbygging og synlighet står på agendaen.  

-Jeg synes det er utrolig stas at NG har nominert meg til dette kurset, og det er veldig kult at konsernet ønsker å satse på unge, kvinnelige ledere i tillegg til at de har målsettinger om å få flere kvinnelige ledere inn i konsernet.  

Deltakelse forplikter 
Gjennom deltakelse i Female Future forplikter Norsk Gjenvinning-konsernet seg blant annet til å arbeide for å ha god kjønnsbalanse i toppledelsen og styret, være en pådriver for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer, og tilrettelegge for at arbeid kan kombineres med familieansvar.  

-Det å få være deltaker i lederutviklingskurset til NHO er utrolig spennende, og jeg gleder meg masse til å lære mer om meg selv og utvikle meg som leder. Jeg gleder meg også veldig til å være en del av et større nettverk for kvinnelige ledere og høre mer om deres tanker og erfaringer i rollen, sier Tiril.

HR sjef Linn Holm Strømskroken har også deltatt i programmet.

-I fjor var det jeg, sammen med økonomisjef Wenche Kristin Brandal Lehre, som fikk gleden av å delta i Female Future. Gjennom programmet får man omfattende kunnskap om ledelse og det gis god trening i kommunikasjonsferdigheter – i tillegg er det er en unik arena for å bygge nettverk med folk fra ulike bransjer og i ulike roller. Jeg ønsker min kollega Tiril riktig lykke til og gleder meg over at Norsk Gjenvinning velger å satse på sine medarbeidere, forteller Linn.

Tar med seg erfaringen 
Tiril legger til at det aller viktigste for henne som leder er å kunne støtte og motivere teamet sitt til å nå de målene de setter seg, og at ambisjonen er å kunne ta med seg erfaringen fra kurset tilbake i hverdagen.

- Tiril er et skikkelig ledertalent og et forbilde for mange kvinner i og utenfor konsernet. Vi er veldig glade for at hun har lyst til å utvikle seg videre gjennom Female Future. Mangfold og like muligheter er et av fokusområdene til konsernet innenfor ESG/bærekraft. Økt mangfold, i form av flere kvinner i ledelsen, kan påvirke lønnsomheten positivt og har også vesentlige fordeler knyttet til å supplere ledergrupper med andre perspektiver, nettverk, erfaring og kompetanse, sier ESG manager Karianne Øverland.

Karianne legger til at mangfold i ledergrupper har en positiv effekt for arbeidsmiljø og sikkerhetskultur, og at lederutviklingsprogram som Female Future gir positive ringvirkninger utover den enkelte deltaker.