Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark Glassgjenvinning ved Øra Miljøpark, Fredrikstad.

To femårige avtaler om innsamling og behandling av PCB-ruter

13.04.2016

Norsk Gjenvinning har vunnet to avtaler med Ruteretur om innsamling og behandling av PCB-ruter fra hele Norge. Rutene vil behandles ved vårt anlegg på Øra Miljøpark. Glassråvaren leveres til GLAVA® og blir til isolasjonsmateriale.

Avtalene starter opp 1. juni og gjelder for fem år. Den samlede årlig omsetningen er på 16 millioner kroner, og tonnasjen er estimert til cirka 3.500 tonn.

Norsk Gjenvinning hadde innsamlingsavtalen også i forrige periode. Behandlingsavtalen er ny for oss - vi hadde kun ansvar for behandling av ruter fra Sør-Norge tidligere.

Oslo-befolkningens isolerglassvinduer blir isolasjon hos GLAVA® ›

Mer om glassgjenvinning i Norsk Gjenvinning ›