NG Miljøprosjekt

Trekker søknaden til Statens Strålevern om deponering av masser

14.03.2017

Ole & Peder Ødegaard A/S har i samråd med Norsk Gjenvinning m3 AS valgt å trekke søknaden til Statens Strålevern om deponering av masser fra Søve Gruve.

Ole & Peder Ødegaard A/S og Norsk Gjenvinning m3 AS står fast ved at søknaden var forsvarlig og legitim. Søknaden trekkes imidlertid av hensyn til Ole & Peder Ødegaard A/S som har fått hard medfart i kontakten med lokale protestgrupper. Ansatte i selskapet og deres familier har blitt utsatt for urimelig press og trusler fra enkeltpersoner.