Trippel KUTT AVFALL: En bevissthetskampanje for å få forbrukere til å returnere emballasje riktig. Konseptet bygger på ideen om at vi bare låner emballasjen og bør levere det tilbake til gjenvinning.

TRIPPEL - et program for innovasjon og grønn vekst

07.05.2015

Høsten 2014 startet TRIPPEL, som er et unikt samarbeid for samfunnsinnovasjon og grønn vekst. Programmet ble initiert av Scandinavian Design Group og GreeNudge. Norsk Gjenvinning er et av flere ikke-konkurrerende selskaper og frivillige aktører som deltar i programmet. Fredag 8. mai presenteres resultater fra programmets første sesong; Grønn vekst i matbransjen.

Norsk Gjenvinnings deltagelse i TRIPPEL er myntet på en overbevisning om at fremtidens ressursproblemer kan løses blant annet gjennom utradisjonelle samarbeidsformer. Samarbeid mellom parter i ulike bransjer og med ulike interesser, kan resultere i forretningsmodeller som ligger utenfor de kjente i avfallsbransjen, og som bygger på sirkeløkonomiske prinsipper. Vi kaller det vertikalt samarbeid.

Innovasjon- og designbyrået Scandinavian Design Group og miljøstiftelsen GreeNudge kombinerer disiplinerte innovasjonsprosesser med miljøkunnskap. Programmet utvikler konkrete konsepter som er til fordel for bedriften, klimaet og samfunnet = TRIPPEL bunnlinje. 

Gjennom sesong 1 har aktører som TINE, Lerøy, Nortura, Choice, Norsk Gjenvinning, Forsvaret, SiO, m.fl. utviklet cirka 20 konseptideer til grønn vekst i matbransjen. Flere av disse er testet ut i mindre skala, mens andre igjen vil videreutvikles av samarbeidsaktørene. 

Konseptparaplyen har fått navnet «KUTT». Tre av konseptene som har kommet lengst er:

 • KUTT AVFALL
  En bevissthetskampanje for å få forbrukere til å returnere emballasje riktig. Konseptet bygger på ideen om at vi bare låner emballasjen og bør levere den tilbake til gjenvinning. Kampanjen skal berede grunnen for en forretningsmodell rundt pant på emballasje, i første omgang drikkekartong og aluminiumsbakker. Konseptet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Gjenvinning, TINE og Lerøy. (Se bilder over.)
 • KUTT FRÅTSERI
  En kampanje og et kommunikasjonskonsept for å øke bevisstheten blant spisegjester, ansatte og kokker, til å «spise hele dyret». Hvordan ta i bruk flere og ulike stykningsdeler på en ku, et lam, en gris, en høne, osv. slik at man i løpet av en uke har bidratt til mindre matavfall og samtidig skaper nye matopplevelser og anledninger hos gjesten. Det finnes så uendelig mye mer i maten enn bare fileten.
 • KUTT GOURMET
  Et restaurantkonsept for studenter basert på råvarer nær best før dato, eller fra industriens overskuddslager. En rett daglig – 200 porsjoner. Når det er tomt, så er det tomt. 

  En KUTT Gourmet restaurant er gjennom tre ukers test blitt flittig brukt av studentene på Blindern, og man kan allerede etter eksperimentfasen fastslå at konseptet er verdt å vurdere i større skala. Norsk Gjenvinning vil i så tilfelle kunne ha en rolle innen kunnskap- og holdningsarbeidet, som igjen reduserer unødig avfall og øker bevissthet og troverdighet rundt kildesortering. 

Konseptene presenteres fredag 8. mai på DOGA i Oslo, deretter på EAT-konferansen i Stockholm i juni 2015.

Les mer om TRIPPEL og "Grønn vekst i matbransjen" ›