Knarrevik

Vant Vesar-anbud på restavfall

26.10.2016

Norsk Gjenvinning har vunnet Vesars anbudskonkurranse «Gjenvinning av restavfall» som gjelder transport av husholdningsavfall fra omlastingsstasjoner i Tønsberg og Larvik til energigjenvinning.

Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Andebu, Horten, Hof, Holmestrand, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord, Stokke, Tjøme, Tønsberg, Re og Lardal.

Varigheten er to år med to års opsjon, og oppstart er 1. januar 2017. Årlig mengde er cirka 31.000 tonn og årlig omsetning er cirka 21,5 millioner kroner.