Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Veileder for forurenset grunn brukes feil

02.11.2015

Miljødirektoratet har kommet med en presisering om at veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» skal ikke brukes for å vurdere om noe er farlig avfall eller ikke. Norsk Gjenvinning støtter direktoratets presisering.

Miljødirektoratets veileder «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» ble laget for å vurdere behovet for tiltak i områder med forurensning i grunnen. På tross av dette bruker mange aktører veilederen som grunnlag for å avgjøre om noe er farlig avfall eller ikke. Direktoratet har derfor kommet med en nødvendig presisering.

Norsk Gjenvinning er glad for presiseringen da praksis som mange benyttet både var skadelig for miljøet og for konkurransen i bransjen.

Veilederen er ikke et verktøy for å basiskarakterisere avfall og/eller klassifisere farlig avfall. Her gjelder henholdsvis kapittel 9 og kapittel 11 i avfallsforskriften.

Mer om Miljødirektoratets presisering ›