Bilder til nggroup.no

Vellykket snuoperasjon for Norsk Gjenvinning Renovasjon

13.09.2022

Som et resultat av en vellykket snuoperasjon kan Norsk Gjenvinning Renovasjon melde om en H1-verdi på 0 den 13.september i år. Det vil si at selskapet ikke har hatt skader med fravær i løpet av det siste året. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) er i førersetet og viktigste prioritet i alt selskapet gjør. I 2020 var H1-verdien på sitt verste og ble målt på 19. Nå er den på 0, noe som bekrefter en vellykket snuoperasjon.

Norsk Gjenvinning har en nullvisjon for skader og ulykker og har utarbeidet 12 livreddende regler for en sikker arbeidshverdag. -Disse ligger til grunn for alt arbeidet som gjøres og fungerer som arbeidsrutiner for vår beste praksis med hensyn til risiko, sier Guro Rue Johnsen, HMSK-sjef i Norsk Gjenvinning Renovasjon.

Rue Johnsen startet som HMSK-sjef i november 2021 og har siden jobbet kontinuerlig med å optimalisere HMSK-arbeidet i organisasjonen. Som HMSK-sjef har hun vært tydelig i formidlingen av forventningene som stilles, og det avholdes ukentlige møter hvor renovatørene og avdelingslederne utveksler erfaringer på tvers. På den måten får de bedre oversikt over risikobildet og kan jobbe målrettet med forbyggende tiltak.  

I tillegg har det vært viktig å tilgjengeliggjøre prosedyrer. Rue Johnsen forteller at hun har fokusert ekstra på de prosedyrene som understøtter driften og kuttet ned på de som ikke brukes i praksis. På den måten har det blitt enklere å sikre at beste praksis etterleves.

Renovatørbonus gir gode resultater
I januar 2022 ble det innført en bonusordning for renovatørene i selskapet som har gitt gode resultater. Gjennom bonusordningen blir renovatørene utelukkende målt på HMSK-indikatorer, som for eksempel H1-verdi, registrering av avvik og vedlikehold av biler og utstyr. Bonusen utbetales én gang i halvåret til de som har levert på de gitte målsettingene. Rue Johnsen meddeler at alle renovatørene i Norge og Sverige fikk utbetalt bonus i vår, og at det ser ut til at trenden fortsetter utover høsten mot neste bonusutbetaling.

-Når en renovatør skader seg på jobb og ikke lenger kan utføre enkelte arbeidsoppgaver har det vært avgjørende å tilrettelegge for alternativt arbeid slik at vedkommende følges godt opp av nærmeste leder, og vi sikrer et inkluderende arbeidsmiljø. Dette har bidratt til å senke H1-verdien og samtidig løfte arbeidsmiljøet, ved at medarbeiderne føler seg ivaretatt av ledelsen og ikke faller utenfor, legger Rue Johnsen til.

Tillit og støtte fra ledelsen har vært avgjørende
For å lykkes med HMSK-arbeidet har det vært essensielt med støtte fra hele organisasjonen. Rue Johnsen forteller at Ingrid Tjøsvold, divisjonsdirektør, har vært en viktig støttespiller i arbeidet med å snu trenden. -Hun har gitt meg fullmakt og støtte til å ta avgjørelser underveis slik at vi raskere har klart å iverksette de tiltakene som trengs når det trengs, sier Rue Johnsen.

Renovatørene er månedens NG-helter
I Norsk Gjenvinning kåres det hver måned en NG-helt som har utmerket seg spesielt i henhold til konsernets verdier. -I september er alle renovatører i Norge og Sverige kåret til NG-helt! Uten de hadde vi ikke klart å komme dit vi er i dag, så jeg vil gi all hyllest til renovatørene, sier Ingrid Tjøsvold.  

Rue Johnsen sier seg enig og påpeker nok engang at HMSK-arbeidet er en kontinuerlig prosess. -Selv om mye er bra nå og H1-verdien er på 0 betyr ikke det at vi kan slappe av. Vi må fortsette å jobbe for å forbedre oss, vi gir oss aldri på sikkerhet, avslutter Rue Johnsen.