Bilder til ngtrading.no Gjengen i Norsk Gjenvinning Bergen.

Vi gir oss aldri på sikkerhet – NG blir Trygg Trailer-bedrift

31.01.2020

Som en stor transportbestiller er det viktig at Norsk Gjenvinning legger gode premisser for å gjennomføre en sikker transport av våre varer. Vi har nå inngått et samarbeid med Statens vegvesen for å gjør en aktiv innsats for å bedre sikkerhet på norske veger.

Som Trygg Trailer-bedrift får ansatte på våre anlegg kunnskap om lastesikring, dekk- og kjetting krav slik at de kan foreta enkel sjekk av vogntog som skal lastes. På denne måten bidrar vi i praksis til å sikre at transporten av varer fra våre anlegg utføres på en trygg måte.

Norsk Gjenvinning jobber på mange områder for å sikre at transport av våre varer skal foregå på en sikker måte og i tråd med gjeldende regelverk. Gjennom våre rammeavtaler og årlige transportørrevisjoner sikrer vi informasjon- og påseplikten overfor våre transportører for at krav til sikkerhet, kabotasje og allmenngjøringsforskriften tilfredsstilles.

Årlig informerer vi alle våre transportører på ulike språk og ber om ny bekreftelse på at alle krav til kjøring på vinterføre overholdes. Vi vi benytter kun 3-akslede biler i Vest- og Nord-Norge på vinterstid. Alle disse tiltakene bidrar til en ansvarlig transport ut fra våre anlegg.

Så langt har Norsk Gjenvinning Bergen, Stavanger og Fredrikstad, samt Norsk Gjenvinning Metall Fredrikstad, blitt kurset av Statens vegvesen og har nå fått status som Trygg Trailer-bedrift.