Vinnere og svar for adventskalenderen 2015

Adventskalender

Her samler vi en oversikt over vinnere og korrekte svar på årets adventskalender. Du finner kalenderen med dagens luke her.

Vi gratulerer!

 

Vinnerne kontaktes via e-post og får en liten julegave i posten. 

 

Vinnere 23. desember:

 • Svein Tore Sandberg
 • Gry Haraldstad
 • Lin Nicolaysen

Riktig svar 23. desember:

Hva heter EU-kommisjonens nye, ambisiøse handlingsplan for sirkulær økonomi som ble presentert for et par uker siden?

1. Closing the loop
2. Circular economy for the future
3. From waste to resource

Les mer >

 

 

Vinnere 22. desember:

 • Erik Emil Thorkildsen
 • Ann-Helen Kvammen
 • Maria Jonsson

Riktig svar 22. desember:

Norsk Gjenvinning har et kundekonsept med egen portal hvor kunder får tilgang på dokumentasjon, statistikk og en rekke andre nyttige ting for å sikre kontroll og dokumentasjon av sin avfallsløsning. Hva heter konseptet?

1. Grønt Kontrakt
2. Grønn Avtale
3. Grønt Ansvar

Les mer >

 

Vinnere 21. desember:

 • Susanne Kanestrøm
 • Dorthea Bjerke
 • Kjetil Åge Leite

Riktig svar 21. desember:

Norsk Gjenvinning er en verdibasert virksomhet. Konsernet baserer sine aktiviteter på fire verdier - hvilke?

1. Enkelthet, Ansvarlighet, Helhet, Handlekraft 
2. Modig, Åpen, Tett på, Omtenksom
3. Kremmerskap, Lagånd, Proaktivitet, Ansvarlighet

Les mer >

 

Vinnere 20. desember:

 • Birger Lunden
 • Siv Hege Grøvo
 • Trond Antonesen 

Riktig svar 20. desember:

Norsk Gjenvinning er med i et NHO-prosjekt som har som målsetning å bistå personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, til å komme inn i ordinære jobber. Hva heter prosjektet?

1. Bølger i havet
2. Ringer i vannet
3. Skjær i sjøen

Les mer >

 

Vinnere 19. desember:

 • Shahab Siavashi
 • Renate leknes
 • Elisabeth Johansen 

Riktig svar 19. desember:

Klesinnsamlingsdagen ble markert med en gigantisk klesinnsamlingsboks på Jernbanetorget i Oslo. Boksen ble fylt opp med over 1 000 poser gamle klær til gjenbruk eller gjenvinning. Hvilken kleskjede sto bak dagen sammen med Norsk Gjenvinning?

1. H&M
2. Lindex
3. KappAhl

Les mer >

 

Vinnere 18. desember:

 • Anders Prøven
 • Frode Pettersen
 • Hanne Berger

Riktig svar 18. desember:

Tidligere i høst åpnet Norsk Gjenvinning m3 et nytt mottak for aluskifer sammen med Ole & Peder Ødegaard A/S. Hvilket mottak er det?

1. Ødegaard pukkverk i Drammen
2. Stein pukkverk i Lillestrøm
3. Borge pukkverk i Fredrikstad

Les mer >

 

Vinnere 17. desember:

 • Christian Andresen
 • Madeleine Bildøy
 • Elisabeth Sigernes 

Riktig svar 17. desember:

Hvor mye avfall kaster hver husholdning i gjennomsnitt i Norge per år?

 1. 438 kg
 2. 838 kg
 3. 1 038 kg 

Les mer >

 

Vinnere 16. desember:

 • Martin Grønneberg Wold
 • Stein Viggo Sagvolden
 • Maria Lillestølen Aagaard 

Riktig svar 16. desember:

I hvilke land har Norsk Gjenvinning-konsernet operative driftsavdelinger?

1. Norge, Sverige, Finland
2. Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia 
3. Norge, Sverige

Les mer >

 

Vinnere 15. desember:

 • Christopher Barikmo
 • Simen Løland
 • Raymond Nesbø

Riktig svar 15. desember:

Hva heter vårt selskap som arbeider med å destruere sensitiv informasjon, både i papirform og datasletting

1. NG SIkkerhet
2. Norsk Makulering
3. Norsk Gjenvinning Renovasjon

Les mer >

 

Vinnere 14. desember:

 • Lillian Rodahl
 • Lise Nyberg
 • Roger Karlsen

Riktig svar 14. desember:

Norsk Gjenvinning har en sikker og problemfri løsning for farlig avfall. Hva heter denne løsningen?

 1. Miljøboks
 2. Miljøsafe
 3. Miljøskap

Les mer >

 

Vinnere 13. desember:

 • Trond Antonesen
 • Nina Fraurud
 • Lasse Langeid 

Riktig svar 13. desember:

Hvordan definerer Norsk Gjenvinning prosjekter som «bærekraftige»?

 1. Prosjekter som er positive for miljøet
 2. Prosjekter som har en langsiktig positiv miljøeffekt
 3. Prosjekter som er positive for miljøet, samfunnet og egen lønnsomhet

Les mer >

 

Vinnere 12. desember:

 • Ann-Iren Skotterud
 • Gry Hege Kristiansen
 • Markus Knutsen

Riktig svar 12. desember:

Hvor mange kunder har Norsk Gjenvinning?

 1. 15 000
 2. 30 000
 3. 44 000

Les mer >

 

Vinnere 11. desember:

 1. Terje Vara
 2. Morten Hasle
 3. Christian Palm

Riktig svar 11. desember:

Norsk Gjenvinning ble startet som et familieselskap i 1926. Familien solgte selskapet for flere år siden, men et familiemedlem sitter fortsatt i NGs styre. Hvem er det?

 1. Terje Bratlie
 2. Håkon Jahr
 3. Egil Kjos

Les mer >

 

Vinnere 10. desember:

 • Palacios Oscar
 • Ann Helen Jemtland
 • Hans Henrik Kristiansen

Riktig svar 10. desember:

Norsk Gjenvinning er en råvareleverandør. I 2014 håndterte vi 1,8 million tonn avfall. Hvor stor andel gikk til gjenvinning? Dvs. samlet til material- og energigjenvinning.

 1. 46 prosent
 2. 86 prosent
 3. 96 prosent

Les mer >

 

Vinnere 9. desember:

 • Geir Nedrebø
 • Tom Espen Fingarsen
 • Lars Andersen

Riktig svar 9. desember:

I følge SSB blir det generert 11,2 millioner tonn avfall per år (2013). Hvilken type virksomhet generer mest avfall?

 1. Bygge- og anleggsvirksomhet
 2. Private husholdninger
 3. Industri

Les mer >

 

Vinnere 8. desember:

 • Martin Nore
 • Arve Thorsø
 • Magnus Larson 

Riktig svar 8. desember:

NG samler inn husholdningsavfall i cirka femti kommuner i Norge. I tillegg har vi flere avtaler i Sverige som driftes av et svensk datterselskap. Hva heter det svenske selskapet?

 1. Nordisk Gjenvinning
 2. Svensk Återvinning
 3. Nordisk Återvinning

Les mer >

 

Vinnere 7. desember:

 • Erik Emil Thorkildsen
 • Stig Hammer
 • Jan Thorvaldsen

Riktig svar 7. desember:

Hvor stor andel av våre cirka 150 tunge kjøretøy som samler inn husholdningsavfall, kjører på biogass?

 1. 42 %
 2. 35 %
 3. 60 %

Les mer >

 

Vinnere 6. desember:

 • Kjell Holmen
 • Siv Rugland
 • Øystein Holmelid

Riktig svar 6. desember:

Norsk Gjenvinning har et salgskontor for returpapir, plast og metall Asia. Hvor ligger dette?

 1. Shanghai
 2. Kuala Lumpur
 3. Bangkok

Les mer >

 

Vinnere 5. desember:

 • Ole-Johan Veivåg
 • Markus Knutsen
 • Kjetil Leite

Riktig svar 5. desember:

Hva menes med sirkeløkonomi i Norsk Gjenvinning?

 1. At økonomien er konjunkturavhengig
 2. Sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer
 3. At pengesedler går i en sirkel

Les mer >

 

Vinnere 4. desember:

 • Tommy Welle Jacobsson
 • Nina Fraurud
 • Roy Mevold

Riktig svar 4. desember:

Spydspissen Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt endret nettopp juridisk navn til?

 1. Norsk Gjenvinning m3
 2. Norsk Gjenvinning Masser
 3. Norsk Gjenvinning Massemottak

Les mer ›

 

Vinnere 3. desember:

 • Helene Vister Andersen
 • Monica Didriksen
 • Kjell Strømsodd

Riktig svar 3. desember:

NG er Norges største aktør innen innsamling av næringsavfall. Hvor mange kjøreoppdrag gjennomfører NG per år?

 1. ca. 3 360 000
 2. ca. 336 000
 3. ca. 33 600

Les mer > 

 

Vinnere 2. desember:

 • Frode Borge
 • Bente Reiersen Borge
 • Tom Rusten

Riktig svar 2. desember:

Norsk Gjenvinning var hovedsponsor til en gruppe studenter fra Høgskolen i Østfold som designet og bygget en 100 prosent resirkulerbar bil; NG Sustain. Hvor langt kan denne bilen kjøre på en liter drivstoff?

 1. 19 km
 2. 119 km
 3. 219 km

Les mer >

 

Vinnere 1. desember:

 • Michael Kapp
 • Janne Hamre Karlsen
 • Inge Bildøy 

Riktig svar 1. desember:

Hvilken råvare fra Norsk Gjenvinning bruker GLAVA i sin produksjon av mineralullisolasjon?

 1. Returpapir fra husholdninger
 2. Glass fra vinduer
 3. Gips fra byggeplasser

Les mer >

 

 

 

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner