Ansatte (Foto Christian Søgaard)

Vurderer dere nye løsninger på eksport av avfall, men er usikker på regelverket eller løsningen?

01.04.2020

I disse dager er der store omveltninger for deler av avfallstrømmene, stengte grenser eller mottakere som stenger ned vanskeliggjør avsetning til enkelte land og nye løsninger tilbys. Vurderer dere nye løsninger på eksport av avfall, men er usikker på regelverket eller løsningen?

Norsk Gjenvinning er ekspert på avfallseksport og kan bistå med tolking av regelverket og sporbarhet av avfallet.

Ender avfallet opp der dere tror og hvilket ansvar har dere?

Norsk Gjenvinning er ekspert på avfallseksport og kan bistå med følgende tjenester ved behov:

  • tolking av regelverket
  • vurdering av løsninger
  • kompetanseheving

Hvilket ansvar har dere som selskap for håndteringen når avfallet er solgt til andre selskap? Om dere er usikre på hva det betyr for dere, så ta kontakt. 

Norsk Gjenvinning Downstream har ansvar for salg av alt avfall innsamlet i Norsk Gjenvinning-konsernet i tillegg til nedstrøms salg av avfall for en rekke kommunale og interkommunale selskap. Vi kan avfallseksport og har gjennom to revisjoner fra Miljødirektoratet, der fokusområdet i revisjonene har vært kunnskap om eksportregelverket, internkontroll og rutiner for eksport, som eneste avfallseksportør i bransjen kommet ut uten avvik på eksport av avfall i begge revisjonsrundene.